DSpace Repository

Örgütsel Gelişmenin Sağlanmasında Dönüşümcü Liderlerin Rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Şahin, Bayram
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:52:58Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:52:58Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5651 NULL
dc.description.abstract Yönetim ve örgüt yazınına 1980'li yıllardan sonra girmiş olan dönüşümcü liderlik, bir liderlik tarzı olarak son yıllarda yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Diğer taraftan, örgütsel performansın bir bütün halinde geliştirilmesi amacıyla örgütsel gelişme alanında yapılan çalışmalar da gerek örgütsel psikoloji gerekse işletme yönetimi açısından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu iki konu birlikte değerlendirildiğinde; örgütsel gelişmenin sağlanması açısından dönüşümcü liderlerden önemli ölçüde yararlanılabileceği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, örgütsel gelişmenin sağlanmasında, dönüşümcü liderliğin rolü ve önemi üzerinde durularak, örgütsel gelişmenin amaçları ve dönüşümcü liderlik özellikleri arasındaki ilişki değerlendirilmektedir. Transformational leadership, takes place in organization and management literature since 1980s, is investigated intensively as a leadership style in recent years. On the other hand, also the studies done in the field of organizational development with the aim of developing a complete performance take part in the subjects which are searched in terms of whether organizational psychology or organizational management. When these two topics are evaluated together, it is clear that transformational leadership can be used to provide organizational development. The role and importance of transformational leadership for providing organizational development is discussed and the relation between the features of transformational leadership and the aims of organizational development is evaluated in this study. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Gelişme. Leadership, Transformational Leadership, Organizational Development. en_US
dc.title Örgütsel Gelişmenin Sağlanmasında Dönüşümcü Liderlerin Rolü en_US
dc.title.alternative THE ROLE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP TO PROVIDE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account