DSpace Repository

İşletmelerde Yıldırma Olgusu ve Yıldırma Mağdurlarının Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Günel, Özgür Devrim
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:52:41Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:52:41Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5646 NULL
dc.description.abstract Günümüzde iş yaşamının yapısı giderek daha karmaşık bir hal almaktadır. İş yaşamında bazı konular; geçmişten bugüne bilinmesine rağmen, üzerinde fazla düşünülmemiş, doğal olarak kabul edilmiş ve detaylı araştırılmamıştır. Ancak son yıllarda bu konulardan bazılarının gündeme eskiye oranla daha fazla taşındığı ve derinlemesine araştırıldığı gözlenmektedir. Son zamanlarda gerek akademik gerekse diğer alanlarda yapılan çalışmalarda göze çarpan konuların başında işyerinde yıldırma (psikolojik ya da duygusal taciz, mobbing) konusu yer almaktadır. Genel olarak sapkın davranışlar konusu içinde yer alan yıldırma olgusu, uygulayıcılar (saldırganlar) ve mağdurlar (kurbanlar) açısından iki yönlü olarak incelenmesi gereken bir konudur. Literatürde yıldırma konusu bu davranışın uygulayıcıları olan grup açısından çoğu çalışmada ele alınmış, ancak yıldırma davranışlarına maruz kalan bireyler açısından konunun fazla incelenmediği görülmüştür. Bu nedenle çalışmanın araştırma kısmında yıldırma mağdurları araştırmanın ana kitlesi olarak seçilmiş ve yıldırma davranışlarına maruz kalma ile bireyin kişilik özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın temel varsayımı bazı kişilik özelliklerine sahip bireylerin, bu özelliklere sahip olmayanlara oranla daha fazla yıldırma mağduru oldukları yönündedir. Nowadays business life is getting even more complex. Although they were known previously, some subjects related to business life have been thought as spontaneous, have been neglected or have not been researched elaborately. However, in recent years, it can be observed that some of these subjects are being analyzed thoroughly more than before. Mobbing is one of these subjects which takes place rather frequently in either academic or other researches. Mobbing, which is among aggressive behaviour issue, should be evaluated both from the agressors' and the victims' point of view. In literature, it can be seen that there are numerous researches on mobbing which concentrates only on agressors, whereas there are not much studies examining mobbing victims. Therefore in the research part of this study mobbing victims are chosen as a sample and the relationship between mobbing victims and their personality characteristics is examined. The main assumption of the study is that some people who have specific personality characteristics are typically mobbing victims than others who do not have these personality characteristics. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Mobbing, Personality, Five-Factor Personality Model Yıldırma, Kişilik, Beş Faktör Kişilik Modeli en_US
dc.title İşletmelerde Yıldırma Olgusu ve Yıldırma Mağdurlarının Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma en_US
dc.title.alternative MOBBING IN ORGANIZATIONS AND A RESEARCH ON MOBBING VICTIMS' PERSONALITY CHARACTERISTICS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account