DSpace Repository

Toplam Kalite Yönetim Kapsamında Hasta Güvenliği ve Akreditasyon: Tıbbi Laboratuarlar Değerlendirmesi

Show simple item record

dc.contributor.author TÜTÜNCÜ, ÖZKAN
dc.contributor.author Yağcı, Kamil
dc.contributor.author Küçükusta, Deniz
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:47:13Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:47:13Z NULL
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5568 NULL
dc.description.abstract Tbbi laboratuarlarda akreditasyon, sürekli kalite iyile'tirmesi ve toplam kalite yönetiminde oldu,u kadar sa,lk sistemlerine uyum sa,lamas bakmndan da önemli bir faktör olarak de,erlendirilmektedir. Akreditasyon ayrca, tbbi laboratuarlarda hasta güvenli,inin geli'tirilmesi ve hatalarn azaltlmas bakmndan da önemlidir. Tbbi kazalarn (istenmeyen olaylar) gerek ihmalden kaynaklanan gerekse di,er nedenlere dayanan- skl,n azaltmaya yönelik olarak sa,lk sistemlerinin güvenirli,ini artrma ihtiyac, hasta güvenli,ini geli'tirmede akreditasyonun rolünü yeniden ön plana çkarmaktadr. Bu çal'mada toplam kalite yönetimi kapsamnda akreditasyon, tbbi laboratuarlar baznda ele alnacak ve bunun hasta güvenli,i üzerindeki rolü belirlenecektir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Hasta Güvenli,i Kültürü, Akreditasyon, JCAHO,CAP, ISO 15189 en_US
dc.title Toplam Kalite Yönetim Kapsamında Hasta Güvenliği ve Akreditasyon: Tıbbi Laboratuarlar Değerlendirmesi en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account