DSpace Repository

Foreign Language Anxiety: Listening and Speaking

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırım, Sema
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:43:31Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:43:31Z NULL
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5526 NULL
dc.description.abstract Bu çalısma öğrencilerin sınıf içi dinleme ve konusma etkinliklerinde yasadıkları yabancı dil kaygısını arastırdı. Daha önce yürütülen birçok çalısmada ya dinleme ya da konusma becerisi yabancı dil kaygısı bakımından ele alınmıs fakat her ikisi bir arada arastırılmamıstır. Ayrıca bazı çalısmalar Horwitz ve arkadaslarınca 1986 yılında gelistirilen anketi kullanmıstır. Bu çalısmada ise altı sorudan olusan bir anket Türkiye'deki bir üniversitesinin Đngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne devam eden 38 öğrenciye verildi. Anketin ilk iki sorusu Likert-ölçeğine uygun diğer dört soru ise açık uçlu soru seklindeydi. Sorulara verilen yanıtlar öğrencilerin iletisim tutukluğu ve öğretmen ve arkadaslarının olumsuz değerlendirmeleri korkusundan dolayı konusma etkinliklerinde rahat olmadıklarını belirtti. Dinleme etkinliklerine gelince sınıfiçinde kullanılan video ve teyp kasetlerindeki konusmaları anlayamama güçlükleri vardı. Çalısmanın bu bulguları yabancı dil kaygısının hedef dilde üretimin yanı sıra anlamayı bloke ettiği için öğrencilerde dinleme ve konusma becerilerinin gelismesini engellediğini gösterdi. This study investigated the foreign language anxiety learners experience in the classroom listening and speaking activities. In many early studies either listening or speaking skill has been examined in terms of foreign language anxiety but both of them have not been looked at. In addition, some studies have used the questionnaire developed by Horwitz et al. in 1986. In this study a questionnaire consisting of six questions were given to thirty-eight learners of English attending the Department of English Language and Literature at a university in Turkey. The first two questions of the questionnaire were in the form of Likert-type scaling whereas the other four were open-ended. The responses provided for the questions indicated that learners were not comfortable in speaking activities owing to communication apprehension and the fear of negative evaluations of their teachers and peers. As to the listening activities they had the difficulty of understanding the conversations in the tapes and the videos used in the classroom. These findings of the study showed that foreign language anxiety is a hindrance in developing listening and speaking skills in learners as it blocks their comprehension as well as production in the target language. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject foreign language anxiety, listening, speaking yabancı dil kaygısı, dinleme, konusma en_US
dc.title Foreign Language Anxiety: Listening and Speaking en_US
dc.title.alternative YABANCI DĐL KAYGISI: DĐNLEME VE KONUSMA en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account