DSpace Repository

Uluslararası İlişkiler Disiplininde Entegrasyon Teorilerinin Yeri ve Etkinliği

Show simple item record

dc.contributor.author YAPICI, Merve Irem
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:43:21Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:43:21Z NULL
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5523 NULL
dc.description.abstract Uluslararası sistemde sayıları giderek artan bölgesel ve evrensel örgütler ve bu örgütlerin olusumuna yol açan devletler arasındaki entegrasyon çabaları, uluslararası iliskiler disiplininde entegrasyonu ve önemini izah etmeyi amaç edinen yeni teorilerin olusmasına neden olmustur. Özellikle 1950lerden itibaren gelismeye baslayan bu teoriler, genelde Avrupa bütünlesmesini ele alarak Avrupa Birliği (AB) örneği üzerinden kendi formulasyonlarını olusturmuslar ve Avrupa devletlerinin entegrasyonunu açıklamayı kendilerine amaç edinmislerdir. Bu çalısmanın amacı, AB örneğini de göz önünde tutarak bu teorilerin varsayımlarının ne derece doğru olduğunu ortaya çıkarmak, söz konusu teorilerin uluslararası iliskiler disiplinine yaptığı katkıları ve eksik kalan yönlerini saptamaktır. AB'nin ve AB üyeliğinin önem kazandığı Türkiye'de, söz konusu örgütün olusumunu irdeleyen teoriler konusunda herhangi bir akademik çalısmanın olmayısı, AB'nin anlasılması konusunda önemli bir eksikliğe sebep olmakta ve bundan dolayı da bu çalısmanın önemini arttırmaktadır. Çalısmada öncelikle bu teoriler ayrı ayrı incelenmis, her birinin ileri sürdüğü argümanlar, uluslararası iliskiler disiplinine getirdikleri katkılar ve elestiriye uğradıkları noktalar ele alınmıstır. Sonrasında ise bu teoriler karsılıklı olarak analiz edilmis ve genel bir değerlendirmeye tabi tutulmustur. Sonuçta bu çalısmada ileri sürülen tez, entegrasyon teorilerinin ekonomik ve sosyal boyutlardaki bütünlesmeyi açıklamakta basarılı oldukları, ancak siyasal boyutta sağlanamayan bütünlesmeyi öngörme konusunda yetersiz kaldıkları yönündedir. The increasing number of regional and global organizations in international system and the integration efforts among the states that paved the way for the establishment of those organizations, caused the formulation of new theories in the discipline of international relations to describe and explain the integration and its importance. Those theories, that have grown since the 1950s, established their own formulations based on the European Union (EU) example, and they aimed to explain the integration of European states. The basic goal of this work is to assess the validity of those integration theories' assumptions considering the EU example, along with their deficiencies and contribution to the International Relations discipline. In Turkey, where the EU membership gains importance, there is not enough academic research about the integration theories investigating the establishment of the EU. Because of this, this work, that fills the gap in this area, is increasingly important. In this work, firstly, each theory is investigated seperately and then those theories are analysed comparatively, finally evaluated generally. Consequently, the thesis of this research is as fallows: integration theories are successful to explain economic and social integration, however they are insufficient to foresee impossible political integration. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject integration theories, functionalism, neofunctionalism, European Union, ramification, spill over, transactionalism. entegrasyon teorileri, fonksiyonalizm, neofonksiyonalizm, Avrupa Birliği, dallanma, yayılma, iletisimsel etkilesimcilik. en_US
dc.title Uluslararası İlişkiler Disiplininde Entegrasyon Teorilerinin Yeri ve Etkinliği en_US
dc.title.alternative THE PLACE AND EFFICIENCY OF INTEGRATION THEORIES IN THE DISCIPLINE OF INTERNATIONAL RELATIONS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account