DSpace Repository

Meyer-Allen Örgütsel Bağlılık Modeli Yaklaşımıyla Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Yağcı, Kamil
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:43:18Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:43:18Z NULL
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5522 NULL
dc.description.abstract Örgütsel bağlılık, rekabet olgusunun oldukça yoğun bir sekilde yasandığı günümüz isletmelerinde vasıflı isgörenleri bünyelerinde tutabilmeleri için vazgeçilmez bir kavram olarak karsımıza çıkmaktadır. Örgüt-isgören iliskilerinin bir parçası olan bağlılık, son yıllarda isgörenlerin örgütleriyle bağlantılarını azaltma eğilimi içinde olmaları nedeniyle önem kazanmaktadır. Yapılan çalısmalar sonucu, müsteri-marka iliskisinde olduğu gibi, çalısanların bağlılıklarının yükseltilmesinin çalısanların verimlilik seviyelerinin artırdığı bunun doğal sonucu olarak da örgüt performansının olumlu etkilendiği saptanmıstır. (Mowday, Porter & Steers, 1982). Ayrıca isgörenlerin herhangi bir üretim faktörü gibi algılanıp, kısa dönemlerde gözden çıkarılmalarının örgütlere yarardan çok zarar getireceğinin anlasılması, akademisyenler ve ilgili örgüt yönetcilerini, çalısanların tatmin ve örgütsel bağlılıklarının arttırılması konusunda daha detaylı çalısmalar yapmaya zorlamıstır (Meyer ve Allen, 1997; 4). Bu arastırmanın amacı, konaklama isletmelerinde çalısan personelin örgütsel bağlılık düzeylerine etki eden faktörleri ortaya koymaktır. Arastırma esas olarak otel is görenlerinin örgütsel bağlılık ve hayat kalitesi düzeylerinin ölçülmesine yönelik olarak gerçeklestirilmistir. Arastırmada ayrıca 7'li likert tipi ölçek üzerinden elde edilen örgütsel bağlılık skorlarının yas, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve kıdem gibi bağımsız değiskenler açısından nasıl değistiğinin tespit edilmesi amaçlanmıstır. Arastırmaya Đzmir ve Aydın illerindeki otellerde çalısan her pozisyondaki otel is görenlerinden, arastırmaya katılmayı kabul eden 292 kisi dahil edilmistir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Örgütsel bağlılık, Konaklama Đsletmeleri, Meyer-Allen Örgütsel Bağlılık Anketi en_US
dc.title Meyer-Allen Örgütsel Bağlılık Modeli Yaklaşımıyla Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account