DSpace Repository

Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author KANDIR, Serkan Yılmaz
dc.contributor.author KARADENİZ, Erdinç
dc.contributor.author ÖZMEN, Mehmet
dc.contributor.author ÖNAL, Yıldırım Beyazıt
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:27:01Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:27:01Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5406 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, turizm sektöründeki büyümenin turizm işletmelerinin finansal performanslarına olan etkilerinin incelenmesidir. Bu bağlamda; turizm gelirlerinin milli gelire oranı ve turizm işletmelerinin doluluk oranındaki gelişmeler ile Türk turizm işletmelerinin finansal performansları arasındaki ilişki incelenmiştir. Finansal performans, Yatırım Karlılığı, Özsermaye Karlılığı ve Satışların Karlılığı ile ölçülmüştür. Sonuçlar, Türk turizm işletmelerinin doluluk oranları ile finansal performansları arasında doğru yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Öte yandan, üç performans ölçütü ile turizm gelirlerinin milli gelire oranı arasındaki ilişki negatif yönlü olarak saptanmıştır. Ayrıca, 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizlerin turizm işletmelerinin performanslarını olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Aim of this study is to investigate the effects of tourism sector growth on the financial performance of Turkish tourism companies. In this context, the relationship among the innovation in the ratio of tourism revenues to national income, occupancy rates and financial performances of tourism companies is investigated. Financial performance is measured by return on assets, return on equity and return on sales. Results suggest that there exists a positive relationship among occupancy rates of tourism companies and their financial performances. On the other hand, a negative relationship is observed among the financial performance measures and the ratio of tourism revenues to national income. Furthermore, economic crises of 1994 and 2001 seem to affect financial performances of tourism companies negatively. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Tourism revenue, Occupancy rate, Financial performance, Turkish tourism sector Turizm geliri, Doluluk oranı, Finansal performans, Türk turizm sektörü en_US
dc.title Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi en_US
dc.title.alternative INVESTIGATING THE EFFECT OF TURKISH TOURISM SECTOR'S GROWTH INDICATORS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF TOURISM COMPANIES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account