DSpace Repository

Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimindeki Öz-Yeterlilik İnançlarına Etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author ÇETİN, Barış
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:23:57Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:23:57Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5351 NULL
dc.description.abstract Bu arastırmada, fen bilgisi ögretimi dersinin sınıf ögretmenligi anabilim dalı lisans programındaki ögrencilerin fen ögretimindeki öz-yeterlik inançlarına etkisini ortaya koymak amaçlanmıstır. Arastırma tarama modellerinden izleme yaklasımına uygun olarak düzenlenmistir. Arastırmanın çalısma grubunu; Marmara Üniversitesi Atatürk Egitim Fakültesi lkögretim Bölümü Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalında ögrenim gören 89 ögrenci olusturmaktadır. Arastırmanın verileri, "Sınıf Ögretmeni Adaylarının Fen Ögretiminde Öz-yeterlik nancı Ölçegi" ve kisisel bilgi anketi ile toplanmıstır. Arastırmanın sonuçları sunlardır: Fen ögretimi öz-yeterlik inancı ve fen ögretiminde sonuç beklentisi alt faktörlerinin öntest ve sontest puanları arasında anlamlı fark bulunmamıstır. Fen ögretimi öz-yeterlik inancı ve fen ögretiminde sonuç beklentisi alt faktörleri; cinsiyete, lise türüne göre anlamlı farklılık göstermemistir. Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi ögretimi, fen ögretimi özyeterlik inancı, fen ögretiminde sonuç beklentisi, sınıf ögretmenligi. This study aims to identify the effect of Science Teaching lesson of 3rd Grade Primary School Teaching Department students' self-efficacy beliefs on science teaching. The research was designed convenient to observation approach of screening models. The sample of the research consists of 89 students from Elementary Education, Primary School Teaching Department of Ataturk Education Faculty of Marmara University. The data for the research is collected by the "Scale of Science Teaching Self- Efficacy Beliefs of Candidates of Primary School Teaching", and by the personal information questionnaire form. The findings of the research are as follows: No significant difference was found between pretest and posttest scores of sub factors of science teaching self-efficacy beliefs and science teaching outcome expectancy. Sub-factors of science teaching self-efficacy belief and science teaching outcome expectancy exhibited no significant difference among gender, and type of high school. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Science teaching, self-efficacy belief in science teaching, science teaching outcome expectancy, primary school education. Fen bilgisi ögretimi, fen ögretimi özyeterlik inancı, fen ögretiminde sonuç beklentisi, sınıf ögretmenligi. en_US
dc.title Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimindeki Öz-Yeterlilik İnançlarına Etkisi en_US
dc.title.alternative The Effect of Science Teaching lesson on the Self- Efficacy Beliefs of 3rd Grade Primary School Teaching Department Students' Science Teaching en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account