DSpace Repository

Öz Akran Değerlendirmenin Uygulandığı İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniğinin Başarı, Tutum ve Strateji Kullanım Düzeylerine Etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author YURDABAKAN, İRFAN
dc.contributor.author CİHANOĞLU, M. Onat
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:23:37Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:23:37Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5345 NULL
dc.description.abstract The purpose of the research is to argue the effects of self-assessment and peer assessment used in cooperative learning environments on academic achievements, attitudes towards the course and retention levels of students. A pre-test and post-test model with control group was used in the research. The research was carried out with tenth grade students taking English Course in the second term of 2006- 2007 academic year at a boarding High School. There were 18 students in the experimental group and 18 students in the control group. An attitude scale, an achievement test and a language learning strategies inventory on English course –in the form of a pretest, a posttest, and a follow up test developed by the researcher- were implemented to the experimental and the control groups. The experimental group was given lessons with cooperative integrated reading and composition technique (CIRC) based on self-assessment and peer assessment activities whereas the control group was instructed in traditional methods. Two-way variance and contrast analysis in repeated measures were used in assessing data of students' attitudes towards the course, English course achievement and strategy inventory. As a result, significant differences were found between the mean scores related with the achievement test, attitude scale towards the course and all of the strategy elements except for affective element of language learning strategies inventory. Araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme ortamlarında kullanılan öz ve akran değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve strateji kullanımları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın modeli kontrol gruplu ön test son test modelidir. Araştırma, 2006–2007 öğretim yılı bahar döneminde, İngilizce dersini alan 10. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Deney grubunda 18, kontrol grubunda 18 öğrenci araştırma sürecine katılmıştır. Deney ve kontrol grubuna ön test, son test ve izleme testi olarak İngilizce başarı testi, İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ölçeği uygulanmıştır. Dersler, deney grubunda öz ve akran değerlendirme uygulamalarına dayalı işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniğine (BİOK), kontrol grubunda ise geleneksel yönteme göre işlenmiştir. İngilizce dersi başarı testi, tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ölçeğine ilişkin veriler, tekrarlı ölçümler için varyans analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerinin İngilizce başarı testi, İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ölçeğinin duyuşsal boyutu dışında diğer boyutlarla ilgili ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı farklar bulunmuştur. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Öz-değerlendirme, Akran Değerlendirme, İşbirlikli Öğrenme, İngilizce Öğretimi, Bilişüstü Bilgi Self-assessment, Peer Assessment, Cooperative Learning, English Language Teaching, Metacognition Knowledge en_US
dc.title Öz Akran Değerlendirmenin Uygulandığı İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniğinin Başarı, Tutum ve Strateji Kullanım Düzeylerine Etkisi en_US
dc.title.alternative THE EFFECTS OF COOPERATIVE READING AND COMPOSITION TECHNIQUE WIHT THE APPLICATIONS OF SELF AND PEER ASSESSMENT ON THE LEVELS OF ACHIVEMENT, ATTITUDE AND STRATEGY USE en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account