DSpace Repository

Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Siyasi Partileri

Show simple item record

dc.contributor.author GÜL, Hüseyin
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:23:13Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:23:13Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5338 NULL
dc.description.abstract Political parties at the European level are important as a factor of integration within the Union. They contribute to forming a European awereness and to expressing the political will of the citizens (Treaty on European Union, Article 138a). İt is also problematic, as these parties do not constitute a European party system above the article. The article traces the development of transnational cooperation link among the parties of the European Parliament form 1952 to days, illustrates that, from the earliest stages of European integration, organizational structure and norms that were transnational and supranational in style and represantion. Avrupa Birliği (AB) Antlaşması'nın 138a maddesinde siyasi partiler, "Avrupa düzeyinde siyasal partiler Birlik' te bütünleşme faktörü olarak önemlidirler. Avrupa bilincinin oluşturulmasına ve Birlik vatandaşlarının siyasal iradesini seslendirmeye katkıda bulunurlar" şeklinde düzenlenmiş ve böylece hukuksal statü kazanmışlardır. Bu maddeye dayanarak 1990'lı yıllara kadar zaten Avrupa Parlamentosunda ulusal siyasi partilerin temsilcilerinin ve hükümetlerce atanan üyelerinin Avrupa politikalarını belirlemek için oluşturmuş oldukları parti aileleri/birlikleri, 1993 yılında imzalanan AB Anlaşması ile ulus-üstü bir partinin çatısı altında birleşmek durumunda kalmışlardır. Demokratik hayatın vazgeçilmezleri olarak siyasi partiler, AB'nin gelişim süreci boyunca ve bu sürece yönelik olarak geliştirdikleri politikalar nedeniyle ilgi çekmektedirler. Gerek AB'de gerekse Türkiye'de siyasi partilere yönelik birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmada, farklı olarak AB politikalarının belirlendiği AP' deki siyasi faaliyetleri yerine getiren Avrupa partileri ele alınacaktır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Avrupa Birliği, Avrupa Siyasi Partileri, Siyasi Parti, Avrupa Parlamentosu European Union, Political Party, European Political Parties, European Parliament en_US
dc.title Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Siyasi Partileri en_US
dc.title.alternative EUROPEAN POLITICAL PARTIES IN THE PROCESS OF EUROEPAN UNION en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account