DSpace Repository

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİ İÇERİSİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ: BİR ETKİNLİK ÖRNEĞİ "ISINAN TANECİKLERİN DANSI"

Show simple item record

dc.contributor.author Ormancı, Ümmühan
dc.contributor.author BALIM, ALİ GÜNAY
dc.contributor.author DENİŞ ÇELİKER, Huriye
dc.contributor.author KAÇAR, Sevinç
dc.contributor.author Evrekli, Ertuğ
dc.contributor.author TÜRKOĞUZ, SUAT
dc.contributor.author İNEL, Didem
dc.contributor.author ÖZCAN, Erkan
dc.date.accessioned 2015-10-20T13:53:34Z NULL
dc.date.available 2015-10-20T13:53:34Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5135 NULL
dc.description.abstract Fen öğretiminde öğrenme ve öğretme yaklaşımının değişmesi ile öğrencilerin derse aktif katılmasını, onların bilgileri yaparak-yaşayarak öğrenmesini ve bilgileri içselleştirerek birer fen okuryazarı olarak yetişmesine olanak sağlayan yöntem ve teknikler büyük önem kazanmaya başlamıştır. Söz konusu yöntemlerden biri de Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi (PDÖ)'dir. Bu yöntemde öğrenciler iki ya da üç oturum boyunca kendilerine sunulan günlük hayattakine çok yakın problem durumunu çözümleyerek öğrenmeye aktif olarak katılırlar. PDÖ oturumlarının ve PDÖ etkinliklerin daha verimli hale getirilebilmesi için PDÖ yönteminin farklı öğrenme teknikleri ile desteklenmesinin öğrenci motivasyonunu arttıracağı düşünülmektedir. Kullanılabilecek bu tekniklerden biri de kavram karikatürleridir. Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi içerisinde kavram karikatürlerinin kullanımı açıklanarak, Madde ve Isı ünitesine ilişkin örnek etkinliklere yer verilmektedir. After the change of learning and teaching approach in science education, methods and techniques which help students to participate in course actively, encourages them to learn by doing-living and supports them to become science literal by assimilating information became more important. One of these methods is Problem Based Learning (PBL). In this method students participate actively by solving a problem situations given to them during two or three sessions. Supporting PBL with different learning techniques to make PBL sessions and PBL activities more effective might increase students' motivation. One of the techniques could be used is concept cartoons. In this study use of concept cartoons integrated to problem based learning explained and sample activities towards matter and heat unit given. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Science and technology course, problem based learning (PBL), concept cartoons, Fen ve Teknoloji Dersi, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), Kavram Karikatürleri en_US
dc.title FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİ İÇERİSİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ: BİR ETKİNLİK ÖRNEĞİ "ISINAN TANECİKLERİN DANSI" en_US
dc.title.alternative CONCEPT CARTOONS INTEGRATED PROBLEM BASED LEARNING IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION: AN ACTIVITY SAMPLE "DANCE OF THE HEATED PARTICULES" en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account