DSpace Repository

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ DESTEKLİ ZİHİN HARİTALARI UYGULAMALARI

Show simple item record

dc.contributor.author İNEL, Didem
dc.contributor.author Evrekli, Ertuğ
dc.contributor.author TÜRKOĞUZ, SUAT
dc.contributor.author AYDIN, Güliz
dc.contributor.author BALIM, ALİ GÜNAY
dc.date.accessioned 2015-10-20T13:53:21Z NULL
dc.date.available 2015-10-20T13:53:21Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5131 NULL
dc.description.abstract Fen ve teknoloji öğretiminde, öğrencilerin derslerde aktif olmalarını sağlayacak teknoloji destekli etkinliklerle bilgilerini yapılandırmaları önem taşımaktadır. Zihin haritalama tekniği, öğrencilerin bilgiler arasında bağlantılar ve ilişkiler kurmalarını sağlayan, anlamlı öğrenmelerine katkıda bulunan görsel bir tekniktir. Öğrencinin herhangi bir konuya ilişkin hazırladığı zihin haritasını inceleyen bir öğretmen, onun zihinsel yapılandırmasına ilişkin fikir sahibi olabilmekte, gerekli görürse ek etkinlikler düzenleyebilmektedir. Öğrencilerin, Fen ve Teknoloji derslerinde, konulara ilişkin zihin haritaları hazırlayabilmeleri için, öncelikle onları eğitecek olan öğretmenlerin, zihin haritalama tekniğinin Fen ve Teknoloji derslerinde nasıl kullanıldığını öğrenmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin her bölgesinden, en çok Fen ve Teknoloji öğretmenine sahip birer ilinde, yani toplam 7 ilde Fen ve Teknoloji öğretmenlerine, "Fen ve Teknoloji Öğretiminde Zihin Haritalama Tekniği", "Zihin Haritalarının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar", "Mind Manager Programı ve Kullanımı", "Mind Manager Uygulamaları" konularında hizmet içi eğitim seminerleri verilmiştir. Hizmet içi eğitim seminerleri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra İzmir, Erzurum, Ankara, Diyarbakır, Samsun, Antalya ve Bursa illerinde yapılmıştır. Bu konulara ilişkin eğitim süresi, 1,5 iş günü, toplam 8 saattir. Bu çalışmada, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin, yapılan uygulamalar sırasında hazırlamış oldukları zihin haritası örneklerine yer verilmiştir. In science teaching, it is significant that students construct their knowledge with technologically supported activities and become active in lessons. Mind mapping is a visual technique, which contributes to meaningful learning and enables students to correlate and link their knowledge. A teacher that analyzes his/her students' mind maps can have an idea of their mental construction and offer additional activities if needed. It is essential that science and technology teachers learn how to use and apply mind mapping techniques in Science and Technology course so that the students could prepare mind maps well. Within this scope, in-service training seminars were held in 7 cities of Turkey, one city from each region where the science and technology course teachers are the highest in number. The subjects of the seminars were; "Mind Mapping Technique in Science and Technology Teaching", "Activities on Mind Map Applications", "The Mind Manager Program and Using It" and "Applications of The Mind Manager Program". The seminars were held in İzmir, Erzurum, Ankara, Diyarbakır, Samsun, Antalya and Bursa. Total duration of a seminar equals to 1,5 workday or 8 hours. This study includes examples of mind maps which science and technology teachers prepared during the seminars. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Science and technology, mind maps, science teacher,Fen ve teknoloji, zihin haritaları, Fen öğretmeni en_US
dc.title FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ DESTEKLİ ZİHİN HARİTALARI UYGULAMALARI en_US
dc.title.alternative TECHNOLOGICALLY SUPPORTED MIND MAP APPLICATIONS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account