DSpace Repository

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN VİYOLA METODLARININ İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZFINDIK, Zülfükar
dc.contributor.author BULUT, Damla
dc.date.accessioned 2015-10-20T13:53:01Z NULL
dc.date.available 2015-10-20T13:53:01Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5125 NULL
dc.description.abstract Araştırmada, Güzel Sanatlar Fakültelerinin müzik bölümlerinde en sık kullanılan viyola metodlarının tespit edilmesi ve bu metodların sol el ve sağ el teknikleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veriler kaynak taraması yoluyla, araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme sorularının 2008-2009 eğitim öğretim yılında ilgili bölümlerde görev yapan viyola öğretim elemanlarına uygulanmasıyla ve söz konusu metodların sol el ve sağ el teknikleri bakımından analizi ile elde edilmiştir. Güzel Sanatlar Fakültelerinin müzik bölümlerinde en sık kullanılan viyola metodlarının R. Kreutzer, P. Rode ve J. Dont'a ait olduğu, R. Kreutzer'in sol el tekniği olarak en çok trill içeren, sağ el tekniği olarak en çok legato yay tekniğini içeren, P. Rode'nin sol el tekniği olarak en çok trill içeren, sağ el tekniği olarak en çok aksent kullanımını içeren, J. Dont'un ise sol el tekniği olarak en çok akor kullanımını içeren, sağ el tekniği olarak en çok nüans çalışmalarını içeren etüdlere metodunda yer verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. In the study it is aimed to determine the most frequently used viola methods in musical departments in Faculties of Fine Arts and to examine such methods in terms of left hand and right hand techniques. In the study data were obtained through literature search, applying interview questions prepared by researchers to viola lecturers giving lectures in concerned departments in the educational year of 2008-2009, and analyzing said methods in terms of left hand and right hand techniques. It is found out that the viola methods most frequently used at musical departments in Faculties of Fine Arts are R. Kreutzer, P. Rode, and J. Don't methods; that R. Kreutzer's method is the one which contains most trills as left hand technique and most legato string technique as right hand technique, P. Rode's method contains mostly trills as left hand technique and most accent use as right hand technique, and J. Dont's method contains most accord use as left hand technique and most nuance drills as right hand technique en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Viyola, Metod,Faculty of Fine Arts, Musical Department, Viola, Method en_US
dc.title GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN VİYOLA METODLARININ İNCELENMESİ en_US
dc.title.alternative EXAMINATION ON VIOLA METHODS EMPLOYED IN MUSICAL DEPARTMENTS IN FACULTIES OF FINE ARTS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account