DSpace Repository

ŞİFRELEME ETKİNLİKLERİYLE FAKTÖRİYEL VE PERMÜTASYON KONUSUNUN ÖĞRETİMİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZDEMİR, Ahmet Ş.
dc.contributor.author ERDOĞAN, Fatma
dc.date.accessioned 2015-10-20T13:52:54Z NULL
dc.date.available 2015-10-20T13:52:54Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5123 NULL
dc.description.abstract Öğrencilerin yaşanılan hızlı bilgi dönüşümüne yabancı kalmalarını önlemek amacıyla, ilköğretim seviyesinden itibaren şifreleme yöntemlerine öğretim etkinliklerinde yer verilmesi önemlidir. Bu araştırmada, ilköğretim yedinci sınıf faktöriyel ve permütasyon konusunun öğretiminde kullanılabilecek şifreleme etkinlikleri tasarlamak ve etkinliklerin kullanıldığı sınıf içi atmosferini gözlemleyerek gelişen eğitimsel olayların incelenmesi amaçlanmıştır. Verilerinin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmada gözlemle veri toplama tekniklerinden video kaydı ve yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Araştırma, 2008-2009 öğretim yılı güz döneminde, İstanbul ili Zeytinburnu ilçesindeki bir ilköğretim okulunda okuyan 10 yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin şifreleme ile tanıştığı, şifrelemelerde kullanılacak matematiksel kavramların ve işlem becerilerinin kazanıldığı belirlenmiştir. Şifreleme ve deşifre etkinlikleri aracılığıyla, öğrencilerin faktöriyel ve permütasyon kavramlarını öğrenip, uygulamalar yaptıkları saptanmıştır. Coding techniques in teaching activities is important starting from primary school level to prevent students from staying behind the quick transformation of information. The aim of this study is to design coding activities which can be used in Elementary School seventh grade factorial and permutation teaching, and to examine educational activities by observing classroom atmosphere that these activities are used. Qualitative research method was adapted to gather, analyze and interpret data. In the research, video recording and written documents were utilized as observational data gathering techniques. The implementation of the research was performed in the 2008-2009 education year fall semester, with 10 seventh grade students at a elementary school in Zeytinburnu district of İstanbul. At the end of the research, it was found that the students have been familiar with coding, and they have gained the ability of using mathematical concepts and operation skills to be used in coding. It was detected that the students have been learned factorial and permutation concepts and performed practices by the help of coding and decoding activities en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Mathematics Education, Coding, Factorial, Permütation,Matematik Öğretimi, Şifreleme, Faktöriyel, Permütasyon en_US
dc.title ŞİFRELEME ETKİNLİKLERİYLE FAKTÖRİYEL VE PERMÜTASYON KONUSUNUN ÖĞRETİMİ en_US
dc.title.alternative TEACHING FACTORIAL AND PERMUTATION TOPICS THROUGH CODING ACTIVITIES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account