DSpace Repository

ANALOJİ VE ARAŞTIRMA TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMINA DAYALI REHBER MATERYAL UYGULAMASI İLE BUNA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Ormancı, Ümmühan
dc.contributor.author Şaşmaz Ören, Fatma
dc.date.accessioned 2015-10-20T13:52:24Z NULL
dc.date.available 2015-10-20T13:52:24Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5114 NULL
dc.description.abstract Bu çalısmada 'analoji' ve 'arastırma temelli öğrenme yaklasımı'temel alınarak, fen ve teknoloji dersi 'madde ve değisim' öğrenmealanına yönelik gelistirilen rehber materyalin uygulamasıgerçeklestirilmis ve uygulamaya iliskin öğrenci görüslerialınmıstır. Arastırmada hazırlanan materyal; ilköğretim 6. ve 7.sınıf olmak üzere iki farklı öğrenim düzeyinde yer alan üç farklıkonuyu içermektedir. Gelistirilen materyal, arastırma temelliöğrenme yaklasımı esas alınarak hazırlanmıstır. Ayrıca arastırmatemelli öğrenmenin farklı asamalarında analoji tekniğine de yerverilmistir. Hazırlanan materyal 2008-2009 eğitim-öğretimyılında, Kütahya iline bağlı bir ilköğretim okulunda uygulanmıstır.Çalısmada; 6. sınıfta yer alan konuların uygulamalarında 18öğrenci, 7. sınıfta yer alan konuların uygulamalarında ise 21öğrenci yer almıstır. Kullanılan rehber materyalin etkililiğinianlayabilmek için her iki öğrenim düzeyinden tesadüfi olarakseçilen 9 öğrenciyle yarı yapılandırılmıs görüsmelergerçeklestirilmistir. Görüsmeler sonucunda elde edilen verileregöre öğrenciler materyalde yer alan deneyler ve etkinlikleriyapmaktan hoslandıklarını, etkinliklerin eğlenceli olduğunu vederse daha çok katıldıklarını belirtmislerdir. Ayrıca öğrencilerrehber materyalin fen ve teknoloji konularını farklı yollarla günlükyasamla iliskilendirmelerine yardımcı olduğunu ifade edereközellikle derse olan merak ve ilgiyi arttırdığı ve öğrenmeyikolaylastırdığı gibi düsünceleriyle benzer uygulamalarınyapılmasına yönelik görüs bildirmislerdir. Bu sonuçlardan yolaçıkarak öğretim programlarında analoji ve arastırma temelliöğrenmeye daha çok yer verilmesi gerektiği önerisindebulunulabilir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Analoji, arastırma temelli öğrenme, rehbermateryal, öğrenci görüsü, fen ve teknoloji, Analogy, inquiry-based learning, guide material,student opinion, science and technology en_US
dc.title ANALOJİ VE ARAŞTIRMA TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMINA DAYALI REHBER MATERYAL UYGULAMASI İLE BUNA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account