DSpace Repository

Argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author TÜRKOĞUZ, SUAT
dc.contributor.author CİN, Merve
dc.date.accessioned 2014-12-02T13:57:30Z
dc.date.available 2014-12-02T13:57:30Z
dc.date.issued 2013-01-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12397/29
dc.description.abstract Bu çalışmada argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine etkileri incelenmiştir. Argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinlikleri, İlköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesindeki konulara göre uyarlanmıştır. Bu çalışma, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar, 2012-13 eğitim-öğretim yılında İzmir ilindeki bir ilköğretim okulunun yedinci sınıfında kayıtlı 54 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubunda (n:28) argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinlikleri kullanılmıştır. Kontrol grubunda (n:26) “2005 Fen ve Teknoloji Öğretim Programı” uygulanmıştır. Veriler, 22 maddelik “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesine ilişkin iki aşamalı "Kavramsal Anlama Testi” ile toplanmıştır. Bu teste ilişkin değerlendirmeler bir araştırmacı ve bir uzman öğretmenle gerçekleştirilmiştir. "Yaşamımızdaki Elektrik" ünitesine ilişkin Kavramsal Anlama Testi için uzmanların uyuşum değeri .82 olarak belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin yapıldığı deney grubunun "Yaşamımızdaki Elektrik" ünitesinde yer alan kavramları kontrol grubuna göre daha iyi yapılandırdıkları ortaya çıkmıştır. Deney grubunun konuyla ilgili kavramları daha iyi öğrendikleri belirlenmiştir. In this study, it was investigated effects of argumentation based concept cartoon activities on students' conceptual understanding levels. Argumentation based the concept cartoon activities were adapted by "Electricity in Our Life" subject in Science and Technology Course for seventh grade of elementary school. This study was realized by pre test-post test quasi experimental design with a control group. Participants were 54 seventh grade students in a elementary school Izmir in 2012-13 academic year. In the experimental group (n:28), it was used argumentation based concept cartoon activities. In the control group (n:26), it was applied "2005 Science and Technology Curriculum". Data were gathered by two-step diagnostic Conceptual Understanding Test related to "Electricity in Our Life" subject consisting of 22 item. Evaluations about this test were realized a expert researcher and a expert teacher. The experts' agreement rate related to the Conceptual Understanding Test about "Electricity in Our Life" was determined as .82. In conclusion, the experimental group which taking argumentation based concept cartoon activities, learnt more concepts about "Electricity in Our Life" than the control group. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Argumantation, concept cartoon, conceptual understanding,Argümantasyon, kavram karikatürü, kavramsal anlama en_US
dc.title Argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine etkisi en_US
dc.title.alternative EFFECTS OF ARGUMENTATION BASED CONCEPT CARTOON ACTIVITIES ON STUDENTS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING LEVELS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account