DSpace Repository

DOĞAL VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ ANAEROBİK ÇAMUR KULLANILARAK METİLEN MAVİ BOYASININ BİYOSORPSİYONU: DENGE, KİNETİK VE TERMODİNAMİK ÇALIŞMALAR

Show simple item record

dc.contributor.author SARIOĞLU CEBECİ, Meltem
dc.contributor.author GÜLER, Ülker Aslı
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:26:29Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:26:29Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2778 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada, doğal ve % 1'lik H2SO4 çözeltisi ile aktifleştirilmiş anaerobik çamur biyosorbent olarak kullanılarak, kesikli deneylerle metilen mavi boyasının biyosorpsiyonu incelenmiştir. Biyosorbentin partikül büyüklüğü 0.125-0.063 mm arasında seçilmiştir. Boya konsantrasyonu, temas süresi, biyosorbent miktarı, çözelti pH'ı ve sıcaklık gibi biyosorpsiyon prosesini etkileyen deneysel parametreler çalışılmış, Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich (D-R) adsorpsiyon izoterm modelleri uygulanmıştır. Metilen mavi boyasının biyosorpsiyonu için doğal ve aktifleştirilmiş anaerobik çamur biyosorbentlerinin adsorpsiyon kapasitesi (Qo) sırasıyla 22.27 ve 4.70 mg/g olarak hesaplanmıştır. Her iki biyosorpsiyon çalışmasında da biyosorpsiyon kinetiğinin yalancı ikinci derece kinetiğine uyum sağladığı bulunmuştur. 25-45 o C sıcaklık aralığında yapılan termodinamik parametrelerin hesaplamalarından (ΔH, ΔG ve ΔS) her iki çalışmanın da ekzotermik olduğu, doğal anaerobik çamur kullanılarak yapılan biyosorpsiyonun spontane olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; atıksu arıtma tesisinden temin edilen bu materyalin bu çalışmada olduğu gibi sulu ortamlardan renk gideriminde başarıyla kullanılabilmesi, atıkların yeniden kullanımı açısından oldukça önemlidir. In this study biosorption of Methylene Blue dye on to natural and activated with 1% H2SO4 solution anaerobic sludge as biosorbent was investigated in batch experiments. Particule size of biosorbent was chosen between 0.125-0.063 mm. Experimental parameters affected biosorption process such as concentration of dye, contact time, amount of biosorbent, solution pH and temperature were studied. Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich (D-R) adsorption isotherm modells fitted to experimental data. Adsorption capacity (Qo) of natural and activated anaerobic sludge as biosorbent for Methylene Blue dye biosorption was found to be 22.27 and 4.70 mg/g, respectively. For both biosorption studies, biosorption kinetic was pseudo-second order. Both studies were exothermic based on calculation of thermodynamic parameters (ΔH, ΔG ve ΔS) and first biosorption (natural anaerobic sludge) study was found to be spontone. As a conclusion; the ose of anaerobic sludge for color removal from aqueous solutions taken from wastewater treatment plant is important for reuse of them. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Biyosorpsiyon, Anaerobik çamur, Metilen mavi boyası, Aktifleştirme, Kinetik Biosorption, Anaerobic sludge, Methylene blue dye, Pretreated, Kinetic en_US
dc.title DOĞAL VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ ANAEROBİK ÇAMUR KULLANILARAK METİLEN MAVİ BOYASININ BİYOSORPSİYONU: DENGE, KİNETİK VE TERMODİNAMİK ÇALIŞMALAR en_US
dc.title.alternative THE BIOSORPTION OF METHYLENE BLUE BY USING NATURAL AND PRETREATED ANAEROBIC SLUDGE: EQUILIBRIUM, KINETIC AND THERMODYNAMIC STUDIES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account