DSpace Repository

İNLER YAYLASI (ŞEBİNKARAHİSAR, DOĞU PONTİDLER) ÜST KRETASE VOLKANO-SEDİMENTER İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author SARI, BİLAL
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:25:25Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:25:25Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2766 NULL
dc.description.abstract Şebinkarahisar ilçesinin kuzeybatısında (Giresun-Doğu Karadeniz Bölgesi), İnler Yaylası ve çevresinde yüzeyleyen Üst Kretase volkano-sedimenter istifleri ince pelajik kireçtaşı düzeyleri içerir. Bu çalışmada, pelajik kireçtaşı düzeylerinin planktonik foraminifer içeriği, yaşı ve çökelim ortamı ortaya konulmuştur. 5 ile 20 metre arasında değişen kalınlık sunan pelajik kireçtaşları, planktonik foraminifer içeren vaketaşları ve karbonat çamurtaşları ile temsil edilir. Ölçülü stratigrafi kesiti boyunca, kireçtaşlarında zengin planktonik foraminifer toplulukları tanımlanmıştır. Planktonik foraminifer topluluklarında istifin en alt bölümlerinden itibaren Abathomphalus mayaroensis (Bolli)'in varlığı tüm kireçtaşı paketinin engeç Mastrihtiyen'de çökeldiğini gösterir. Kireçteşı istifin alt düzeylerinde Abathomphalus mayaroensis Takson Menzil Biyozonu tanımlanmıştır. Çeşitlenmiş, iri, kalın kavkılı, kompleks planktonik foraminifer morfotiplerinin (K-seçilim) bolluğu çökelimin havza koşullarında olduğuna işaret eder The uppermost Cretaceous volcano-sedimentary successions cropping out in İnler Yaylası area and surroundings in northwest of Şebinkarahisar (Giresun-Eastern Black Sea Region) include thin pelagic limestone interlayers. Planktonic foraminifera content, age and depositional environment of the limestones are documented in this study. 5 to 20-m-thick pelagic limestones are represented by planktonic foraminifera-bearing wackestones and carbonate mudstones. Divers planktonic foraminiferal assemblages were observed within the limestones along a measured stratigraphic section. Occurrences of Abathomphalus mayaroensis (Bolli) within the planktonic foraminiferal assemblages from the base of the succession indicate that the whole limestone package was deposited during the latest Maastrichtian. Abathomphalus mayaroensis Taxon Range Biozone was identified from the lower part of the limestone succession. The abundance of divers, large, thick-walled complex planktonic foraminifera morphotypes (K-selection) suggests a deposition in basinal conditions. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Planktonik foraminifer, Mastrihtiyen, Volkano-sedimenter istif, İnler Yaylası, Doğu PontidlerPlanktonic foraminifera, Maastrichtian, Volcano-sedimentary succession, İnler Yaylası, Eastern Pontides en_US
dc.title İNLER YAYLASI (ŞEBİNKARAHİSAR, DOĞU PONTİDLER) ÜST KRETASE VOLKANO-SEDİMENTER İSTİFLERİNİN PLANKTONİK FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ en_US
dc.title.alternative PLANKTONIC FORAMINIFERAL BIOSTRATIGRAPHY OF THE UPPER CRETACEOUS VOLKANO-SEDIMENTARY SUCCESSIONS IN THE İNLER YAYLASI (ŞEBİNKARAHİSAR-EASTERN PONTIDES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account