DSpace Repository

SAFRA KESESİ GÖRÜNTÜLERİNİN AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ VE DURAĞAN DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author Karahoda, Bertan
dc.contributor.author KÖKTÜRK, GÜLDEN
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:23:54Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:23:54Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2749 NULL
dc.description.abstract Ayrıt sezimi algoritmaları biyomedikal görüntü analizinde önemli algoritmalardır. Bu çalışmada ayrıt sezimi için, histogram eşleme, ayrık dalgacık dönüşümü (ADD) ve durağan dalgacık dönüşümü (DDD) yöntemleri, safra kesesi ses üstü imgelerinin kalitesini iyileştirmede kullanılmıştır. Ayrıca, ortanca süzgeçleme algoritması, bu tekniklerden sonra görüntü üzerine uygulanmıştır. Sonuçta bu algoritmaların başarımı, görüntü entropi, parçalı t-testi ve CPU zamanı gibi çeşitli başarım ölçütleri kulllanılarak karşılaştırılmıştır. The edge detection algorithms are important in biomedical image analysis. In this work histogram equalization, the discrete wavelet transform and the stationary wavelet transform techniques were used to improve the quality of the gall bladder ultrasonic images for edge detection. Also the median filtering algorithm was used after applying the both techniques. Then the performances of these algorithms were compared by several performance measures such as image entropy, paired t-test, and CPU time. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Ayrıt sezimi, Histogram eşleme, Safra kesesi görüntüleri, ADD, DDDEdge detection, Histogram equalization, Gall bladder ultrasound images, Discrete wavelet transform, Stationary wavelet transform en_US
dc.title SAFRA KESESİ GÖRÜNTÜLERİNİN AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ VE DURAĞAN DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ en_US
dc.title.alternative ANALYSIS OF GALL-BLADDER IMAGES BY USING STATIONARY WAVELET TRANSFORM AND DISCRETE WAVELET TRANSFORM en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account