DSpace Repository

FİLTRE MALZEMESİ ORANININ MELAS ATIKSUYUNU ARITAN ANAEROBİK FİLTRENİN VERİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZGÜNER, Ezgi
dc.contributor.author TOKGÖZ GÜNEŞ, SEVGİ
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:23:44Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:23:44Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2747 NULL
dc.description.abstract Çalışma boyunca, anaerobik filtre reaktörler melas içeren sentetik atıksuyla beslendi. Deneysel çalışmalar 37 ± 1°C sıcaklık aralığında, 2 günlük hidrolik alıkonma süresi için 0.5 ile 2.0 kg KOİ/m³.gün arasında değişen organik yükleme değerlerinde gerçekleştirildi. Filtre malzemesi doluluk oranına göre UAF 100, UAF 75, UAF 50 ve UAF 25 olarak adlandırılan yukarı akışlı dört reaktör yarı sürekli olarak işletildi.En yüksek KOİ (% 80), TK (% 70) ve TUK (% 66) giderme verimleri tam dolu olan UAF 100 reaktöründe 0.5 kg KOİ/m3.gün organik yükleme değerinde, en düşük KOİ (% 40), TK (% 31) ve TUK (% 27) giderme verimleri ise, en az dolu olan UAF 25 reaktöründe 2.0 kg KOİ/m3.gün organik yükleme değerinde elde edilmiştir. During the study anaerobic filter reactors were fed with the synthetic wastewater containing molasses. Experimental studies were examined at different organic loading rates varied between 0.5 and 2.0 kg COD/m³day for hydraulic retention time (HRT) of 2 days at temperature range of 37 ± 1°C. Four upflow anaerobic filter reactors called as UAF 100, UAF 75, UAF 50 and UAF 25 according to filter material ratio were operated at semi-continuous operation mode.The highest COD (80%), TS (70%) and TVS (66%) removal efficiencies were achieved in fully packed UAF 100 at 0.5 kg COD/m3.day and the lowest COD (40%), TS (31%) and TVS (27%) removal efficiencies were achieved in least packed UAF 25 at 2.0 kg COD/m3.day of organic loading rate. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Anaerobik filtre, Yukarı akışlı reaktör, Filtre malzemesi oranı, Organik yük, İşletim türüAnaerobic filter, Upflow reactor, Filter material ratio, Organic loading rate, Operation mode en_US
dc.title FİLTRE MALZEMESİ ORANININ MELAS ATIKSUYUNU ARITAN ANAEROBİK FİLTRENİN VERİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ en_US
dc.title.alternative EFFECTS OF FILTER RATIO ON THE EFFICIENCY OF ANAEROBIC FILTER TREATING MOLASSES WASTEWATER en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account