DSpace Repository

DİYATOMİTLERİN POLİMER KOMPOZİTLERDE KULLANIMI VE DİYATOMİT KATKILI EPOKSİ KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author GÜLTÜRK, Elif
dc.contributor.author GÜDEN, Mustafa
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:22:45Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:22:45Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2736 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada diyatom kabuklarının polimerik matrislerde takviye malzemesi olarak kullanımı amaçlanmış ve diyatom kabuk takviyeli epoksi kompozitlerin kürleşme ve termal özellikleri araştırılmıştır. Kütlece farklı diyatom kabuk katkılı (% 0-21) epoksi matris kompozit numuneler üretilmiş ve hazırlanan kompozitlerin kürleşme davranışları Fourier dönüşümlü spektrometre (FTIR) ile belirlenmiştir. Taramalı elektron Mikroskobu (SEM) resimleri ve termogravimetrik analiz (TGA) sonucunda diyatomitlerin epoksi içerisinde homojen dağıldığı gözlenmiştir. Saf ve diyatomit katkılı numunelerin TGA bozunma eğrileri incelendiğinde % 10 ve % 50 kütle kaybında kütlece % 21 diyatomit katkılı numunelerin termal kararlığında bir miktar artış gözlenmiştir. In this study, the use of diatom frustules in polymeric structures as a reinforcement element was aimed. Thermal and curing behavior of diatom frustules filled epoy composites were investigated. Diatom frustules with different weight percentage (0-20%) were used as filler in epoy matrix and the cure behavior of these composites was determined using Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR). Scanning electron microscope (SEM) images and Thermal Gravimetric Analyzer (TGA) curves showed that good dispersion of diatom frustules in epoxy matrices was provided. Thermal decomposition curves of neat and diatom frustules fiiled epoxy samples revealed a small increase in thermal decomposition temperature of neat epoxy at 10% and 50% weight loss with the addition of 21wt% diatom frustules en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Diyatomit, Epoksi matris, TGA, FTIR,Diatom, Epoy matrix, TGA, FTIR en_US
dc.title DİYATOMİTLERİN POLİMER KOMPOZİTLERDE KULLANIMI VE DİYATOMİT KATKILI EPOKSİ KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ en_US
dc.title.alternative THE USE OF DIATOM FRUSTULES ON POLYMERİC COMPOSITES AND THERMAL BEHAVIOR OF FRUSTULES FILLED EPOXY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account