DSpace Repository

GÜMRÜK-ÜÇKUYULAR (İZMİR) ARASI SAHİL YOLU TEMEL TABAN ZEMİNİ PARAMETRELERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE DENİZ TABANINDA MEVCUT ZEMİN PROFİLİ

Show simple item record

dc.contributor.author YILMAZ, Halil Recep
dc.contributor.author KOCA, M.YALÇIN
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:20:53Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:20:53Z NULL
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2715 NULL
dc.description.abstract Doğal zeminlerde, zemin parametreleri gerek yer, gerekse de zamana bağlı olarak değişmekte ve rastgele bir özellik göstermektedir. Bu parametrelerin nümerik değerleri genellikle sınırlı bir zemin araştırmasından ve zeminden alınan az sayıdaki örnekten elde edilen laboratuvar deney sonuçlarından tahmin edilmektedir. Bu çalışma, İzmir Körfezi'nin güneyinde Gümrük-Üçkuyular arası sahil yolu sondaj işlerine ait zemin deneylerinin laboratuvar ve arazi SPT deney sonuçlarını kapsamaktadır. Zeminlerin indeks dayanım ve sıkışma parametrelerinin istatistiksel bir değerlendirilmesini de içeren bu çalışma, bölgenin jeoteknik koşulları hakkında genel bir fikir de vermektedir. Bu kapsamda, istatistiksel analiz metotları kullanılarak incelenen zemin jeoteknik parametrelerinin frekans histogramları çizilmiş ve ayrıca, deney sonuçlarına göre bulunan istatistiksel parametreler elde edilmiştir. Arazideki zeminlerin kohezyonlu veya kohezyonsuz oluşlarına göre penetrasyon sayıları derinlik ve su düzeltmeleri uygulanıp mevcut verilerle SPT direnç profili elde edilmiştir. Bu direnç profili deniz tabanında mevcut andezit ana kayasının üzerine uyumsuz olarak gelen ve çevre kayaçlardan türeme genç kuvaterner çökellerine aittir. Deniz sondajlarından elde edilen veriler yardımıyla İzmir Körfezi'nin güney kıyısına ait jeolojik profil elde edilmiş ve mevcut zeminlerin jeoteknik özellikleri tartışılmıştır. In nature, the soil parameters differ according to the place and time, and show a random feature. The numerical values of these parameters are generally examined in a limited soil investigation program and laboratory test results are obtained from a limited number of soil samples. This study includes both the field and laboratory tests results of the soils obtained from the boreholes drilled in the sea shore between Gümrük and Üçkuyular Districts in the south of the Izmir Bay in Western Turkey. A statistical assessment of the index and strength properties of the soils was made to establish the geotechnical properties of this area. The frequency histograms of the related soil parameters were prepared and the statistical parameters were analyzed taking into consideration whether the soil is cohesive or cohesionless. The SPT-Resistance Profile was obtained by applying the water and depth corrections to the field data. This strength profile belongs to that the Quaternary aged sediments, which overlay on the andesitic main rock at the base of the sea, derived from the host rocks. Geological cross-section of the south coast of the Izmir Bay was prepared using the borehole data taken from the boreholes drilled in the sea and geotechnical properties of the soil-groups at the sea-bed have been discussed in this paper. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject İstatistik, Sondaj, SPT-Direnç Profili, Deniz Tabanı, Zemin Parametreleri Statistics, Borehole, SPT-Resistance Profile, Sea-bottom, Soil Parameters en_US
dc.title GÜMRÜK-ÜÇKUYULAR (İZMİR) ARASI SAHİL YOLU TEMEL TABAN ZEMİNİ PARAMETRELERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE DENİZ TABANINDA MEVCUT ZEMİN PROFİLİ en_US
dc.title.alternative THE STATISTICAL ASSESSMENT OF SUBGRADE-SOIL PARAMETERS OF THE COASTAL WAY BETWEEN GUMRUK AND UCKUYULAR-IZMIR AND DETERMINATION OF SOIL PROFILE AT THE SEA-BED en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account