DSpace Repository

YÜZEYLE AYNI HİZADA MONTE EDİLMİŞ AYRIK ISI KAYNAKLARI ÜZERİNDEN OLAN AKIŞTA EŞLENİK ISI TRANSFERİNİN HESAPLAMALI OLARAK ARAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.contributor.author PULAT, Erhan
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:20:15Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:20:15Z NULL
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2708 NULL
dc.description.abstract Yüzeyle aynı hizada monte edilmiş ayrık ısı kaynakları olarak simüle edilen devre kartı üzerinden zorlanmış taşınımla olan ısı transferi hesaplamalı olarak araştırılmıştır. Devre kartı ısı iletim katsayısının akışkan ısı iletim katsayısına oranları 1.37, 24.9 ve 164 dür. İletimle olan ısı transferinin ve özellik değişiminin yanısıra kanal girişindeki türbülans şiddetinin de (Yüzde 1.2, 6.9 ve 13) ısı transferi karakteristikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Reynolds sayısı dikdörtgen kanal hidrolik çapına göre belirlenmiştir ve analizler karşılaştırma maksadıyla Re=4800 için yapılmıştır. Hava akışı daimi, iki-boyutlu ve türbülanslı akış olarak kabul edilmiş olup korunum denklemleri ANSYS-FLOTRAN kodu kullanılarak Galerkin sonlu elemanlar metoduyla çözülmüştür. Türbülans modeli olarak standart k-ε modeli kullanılmıştır. Sonuçlar literatürdeki deneysel sonuçlarla karşılaştırılarak ısı iletiminin, özellik değişiminin ve türbülans şiddetinin zorlanmış taşınım üzerine olan etkileri kalitatif olarak değerlendirilmiştir. In this study, forced convection heat transfer in flow over printed circuit board which is simulated as flush-mounted discrete heat sources is investigated computationally. The ratios of substrate-to-air conductivity are 1.37, 24.9, and 6320. In addition to conjugate effect and variable property effect, free-stream turbulence intensity (1.2, 6.9, and 13 %) effects on heat transfer are also investigated. Reynolds number is based on channel hydraulic diameter and analyses are performed at Re=4800 for comparison purpose. Conservation equations for steady, two-dimensional, and turbulent flow are solved by using ANSYS-FLOTRAN Galerkin finite element code. Standart k - ε turbulence model are used. The effects of conjugate heat transfer, property variation, and free stream turbulence intensity on the forced convection are discussed qualitatively by comparing experimental results in literature. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Türbülanslı akış, Yüzeyle aynı hizada monte edilmiş ayrık ısı kaynakları, Eşlenik ısı transferi, Özellik değişimi, Türbülans şiddeti Computational Fluid Dynamics, Turbulent flow, Flush-mounted discrete heat sources, Conjugate heat transfer, Property variation, Turbulence intensity en_US
dc.title YÜZEYLE AYNI HİZADA MONTE EDİLMİŞ AYRIK ISI KAYNAKLARI ÜZERİNDEN OLAN AKIŞTA EŞLENİK ISI TRANSFERİNİN HESAPLAMALI OLARAK ARAŞTIRILMASI en_US
dc.title.alternative COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF CONJUGATE HEAT TRANSFER IN FLOW OVER FLUSH-MOUNTED DISCRETE HEAT SOURCES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account