DSpace Repository

SAPTIRILMIŞ BORU DEMETİNDE ISI TRANSFERİ VE AKIŞ YAPILARININ BELİRLENMESİ İÇİN TEORİK ÇALIŞMA

Show simple item record

dc.contributor.author BUYRUK, Ertan
dc.contributor.author FERTELLİ, Ahmet
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:17:35Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:17:35Z NULL
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2678 NULL
dc.description.abstract Sunulan bu çalışmada saptırılmış bir boru demetindeki ısı transferi ve laminer akış yapılarının nümerik incelemesi yapılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde saptırılmış boru demetindeki borulardan yalnız bir borunun ve boruların hepsinin ısıtılması durumunda eş sıcaklık eğrileri ve akım çizgileri gösterilmiştir. İkinci kısımda ise Reynolds sayısının etkileri araştırılmıştır. Nümerik analiz yöntemi olarak akım fonksiyonuvorticity metodu kullanılarak ve Gauss-Seidel over relakzasyon yöntemi ile Naiver-Stokes ve Enerji denklemleri laminer, kararlı ve sıkıştırılamaz akım için çözülmüştür. Enine ve boyuna boru eksen mesafesi 1.75×1.5 olarak sabitlenip, Re=325 ve 650 için sonuçlar bulunmuştur. In the present paper numerical analysis of heat transfer and laminar flow structures are studied for staggered tube bundle in crossflow. This study consists of two parts. At the first part isoterms and streamlines are shown for both only single tube heated and all tubes heated cases. At the second part effect of Reynolds number is examined. The stream functionvorticity formulation is used to solve the laminar, steady state Navier-Stokes equations and energy equation by applying Gauss-Seidel over-relaxation technique. Transverse and longitudinal tube spacing is fixed as 1.75x1.5 and results are found for Re=325 and 650. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Boru demeti, Laminer akış ve ısı transferi, Nümerik yöntem, Re sayısının etkisi Tube bundle, Laminar flow and heat transfer, Numerical analysis, Effect of Re number en_US
dc.title SAPTIRILMIŞ BORU DEMETİNDE ISI TRANSFERİ VE AKIŞ YAPILARININ BELİRLENMESİ İÇİN TEORİK ÇALIŞMA en_US
dc.title.alternative THEORETICAL STUDY FOR DETERMINATION OF THE HEAT TRANSFER AND FLOW CHARACTERISTICS IN THE STAGGERED TUBE BUNDLE en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account