DSpace Repository

YENİ YAŞAM TARZLARI: KAPALI KONUT YERLEŞKELERİ

Show simple item record

dc.contributor.author AKIN ALTUN, İBRAHİM
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:01:13Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:01:13Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2494 NULL
dc.description.abstract Mimarlığın en çok deneyimlenen biçimi olarak konutun, toplumsal, ekonomik ve politik gelişmelerden direkt etkilenen konumu ile farklılaştığı ve bu nedenlerle son dönemde birçok alanda tartışılan tüketim kültürünün bir aracı haline geldiği söylenebilir. Tüketim dinamikleri çerçevesinde 1980 sonrası Türkiye‟sinde ortaya çıkan yeni kentli seçkinlerin “kaliteli yaşam” arayışları karşılığını, önce kent içindeki sınırlı sayıdaki boş arsalarda, sonrasında ise kent dışı alanlara, banliyölere yayılan kapalı konut sitelerinde bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, tüketim kültürünün kent üzerinde yarattığı dönüşümleri ve konut mimarisi üzerindeki etkilerini kapalı konut siteleri bağlamında incelemek, bu sitelerin ortaya çıkış nedenlerini irdelemek, olumlu-olumsuz yanlarını üzerinde farkındalık yaratmaktır. Sonuç olarak çalışma, özelleşmiş ev yerleşkeleri üzerine kurgulanan farklı bir yaşam tipi temasını ve meşrulaştırılma sürecini, tüketim kültürü dinamikleri çerçevesinde inceleyecek ve İzmir örneği özelinde tartışacaktır. In present days, it is a fact that, there is an important transformation in the world and industrial society has been evolving the information society. The changes in the technological, economical, social, political, cultural areas and social life affect the architecture. The transformation has begun with rapid developments in microelectronic and computer technology; a new content and conformation has been emerged in architecture by carrying the design action to computer. There are some architectural rapprochements which are foreground because their different characteristics from conventional buildings and are determined and are introduced as a „non-standard‟ in the architectural media. These design rapprochements that has pretentious ideas for the architecture of future, has close relations with scientific and technological developments for being non-standard. In this context, in this article under some captions like as ecological architecture, computer architecture, new materials and building systems, genetic architecture; the effects of scientific-technologic studies on architecture at the end of 20th century, the non-standard architectures in contemporary architecture and the utopic architectural rapprochements which can be shape the far future are investigated. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Kapalı konut siteleri, “İdeal ev”, Tüketim kültürü, Yaşam tarzı, İzmir The gated communities, “Ideal home”, Consumption culture, Life style, İzmir en_US
dc.title YENİ YAŞAM TARZLARI: KAPALI KONUT YERLEŞKELERİ en_US
dc.title.alternative NEW LIFE STYLES: THE GATED COMMUNITIES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account