DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, C14/S1 (2012)

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, C14/S1 (2012)

 

Recent Submissions

 • KAYA, Yılmaz; YEŞİLOVA, Abdullah (Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
  Lojistik regresyonda, gözlenen varyansın, beklenen varyanstan büyük olması aşırı yayılım olarak tanımlanmaktadır. Karışımlı modellemede, aşırı yayılıma gözlenemeyen heterojenliğin neden olduğu varsayılmaktadır. Veri seti ...
 • SÖZEN, Hasan; GÖKÇEN, Ahmet; KILINÇ, SELÇUK; ÇAM, UĞUR (Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
  Bu çalışmada, terslenmiş akım geri beslemeli işlemsel yükselteç (TAGBİY) olarak isimlendirilen bir aktif eleman tanıtılmıştır. TAGBİY'in CMOS gerçeklemeleri verilmiştir. Bu yapı bloğunun, devrelerin MOS-C gerçeklemeleri ...
 • ENGİN, Erkan Zeki; ENGİN, Mehmet (Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
  Sesin oluşmasını sağlayan organlarındaki patolojik durumlardan kaynaklanan ses hastalıklarının birçoğu sesin kalitesinde değişime sebep olur. Uzmanlar, sesteki hastalıklara tanı koymak için değişik yöntemler kullanmaktadır. ...
 • ENGİN, Erkan Zeki; ENGİN, Mehmet; ALPAN, Gökhan; AYDIN, Uğur (Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
  Anestezi derinliği ölçmek için birçok EEG (Elektroensaflogram) analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin tümü çevrim dışı tabanlı olduğundan, gerçek zaman tabanlı yöntemlerin geliştirilmesine hala gereksinim vardır. ...