DSpace Repository

THE APPLICATION OF DRAMA METHOD ON PRISMS SUBJECT

Show simple item record

dc.contributor.author GÜNHAN CANTÜRK, BERNA
dc.contributor.author Özen, Deniz
dc.date.accessioned 2015-06-23T16:40:04Z NULL
dc.date.available 2015-06-23T16:40:04Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/207 NULL
dc.description.abstract Bu araştırmada, geometri öğretiminde drama yönteminin uygulanmasının öğrencilerin bu yönteme bakış açılarını ve geometriye yönelik özyeterlik inançlarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya ilişkin denel işlem 2006–2007 öğretim yılı bahar döneminde İzmir‟de bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu altıncı sınıftan 20 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ilköğretim altıncı sınıf "Dik Prizmaların Yüzey Alanları ve Hacimleri" konusunda drama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak öğrencilerin özyeterlik inançlarını belirlemek için "Geometriye Yönelik Özyeterlik Ölçeği" ve "Görüşme Formu" kullanılmıştır. Araştırma verileri normal dağılıma uyduğu için verilerin analizinde ilişkili ortalamalar t testi kullanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilere dayanarak, öğrencilerin bu yöntemi eğlenceli ve yararlı bulduklarını ifade ettikleri ayrıca öğrencilerin geometriye yönelik özyeterlik inançlarında beklenen düzeyde bir etki yapmadığı yargısına ulaşılmıştır. ABSTRACT: The purpose of this study is to determine the students‟ views as to the fact that drama method be used in teaching geometry and also to establish their viewpoints concerning this method and its effect on their self-efficacy towards geometry. The procedure relating to the research was implemented at a primary school in Izmir during the 2006-2007 academic years‟ spring term. The participants of the study were composed 20 sixth grade students. In the study, drama method was used on the subject of the surface areas and volumes of vertical prisms in mathematics of sixth grade. As for data collection tools, "Self-Efficacy toward Geometry Scale" and "Interview Form" were used to determine the students‟ beliefs of self-efficacy. In the analysis of the data, Paired Samples t-Test was used as the data of the research were compatible with normal distribution. Based on the data obtained from the investigation, it was found that the students said that the creative method was entertaining and useful. Besides, it was seen that there was no meaningful differences in favor of using drama method in Mathematics lessons. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Teaching Geometry, Drama, Self-efficacy Beliefs.</p>Geometri Öğretimi, Drama, Özyeterlik İnançları. en_US
dc.title THE APPLICATION OF DRAMA METHOD ON PRISMS SUBJECT en_US
dc.title.alternative PRİZMALAR KONUSUNDA DRAMA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account