DSpace Repository

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN UYGULADIKLARI DİSİPLİN YÖNTEMLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Gültekin Akduman, Gülümser
dc.date.accessioned 2015-06-23T16:39:20Z NULL
dc.date.available 2015-06-23T16:39:20Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/201 NULL
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, öncelikle annelerin uyguladıkları disiplin yöntemlerini belirlemek; ikinci olarak da bu uygulamaları çocuk istismarı açısından değerlendirmektir. Araştırma betimsel türdedir. Çalışma grubunu 247 anne oluşturmuştur. Veri toplamak amacı ile açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar çocukların olumlu davranışlarını artırmak, olumsuz davranışlarını azaltmak için annelerin hem sözel, hem de fiziksel cezalara başvurduklarını göstermiştir. İlgili literatür incelendiğinde bu cezaların çoğunun çocuk istismarı kapsamında ele alındığı belirlenmiştir. The purpose of the study is firstly to describe disciplinary practices of mothers , secondly, to examine the relationship among these practices and child abuse. This study type is a descriptive research. The working group was consisted of 247 mothers. A questionnaire form made up of open-ended questions was used to gather data and the data obtained was analyzed SPSS program. The results revealed that verbal and physical methods were the frequently used disciplinary techniques by mothers in order to increase the positive and decrease the negative behaviors of children. Most of these punishments are accepts as child abuse to consult the relevant literature. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Disiplin, anneler, okul öncesi dönem çocuğu.</p>Discipline, mothers, preschooler. en_US
dc.title OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN UYGULADIKLARI DİSİPLİN YÖNTEMLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ en_US
dc.title.alternative EVALUATION OF MOTHERS DISCIPLINARY PRACTISES AT PRESCHOOLER PERIOD IN THE VIEW OF CHILD ABUSE en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account