DSpace Repository

Üniversite öğrencilerinin televizyon izleme süresine göre yalnızlık düzeylerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZBEN, ŞUHEDA
dc.date.accessioned 2014-11-07T11:10:32Z
dc.date.available 2014-11-07T11:10:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12397/19
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin televizyon izleme süresine göre yalnızlık düzeylerini incelemektir. Çalışma, betimsel ve karşılaştırmalı bir araştırmadır. Örneklem, araştırmaya gönüllü olarak katılan 258 kız ve 267 erkek olmak üzere toplam 525 üniversite öğrencisinden oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek- yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, televizyon izleme süresine göre öğrencilerin yalnızlık puanları arasındaki farklılığın anlamlı olduğu saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinin televizyon izleme süresi arttıkça yalnızlık puanlarının da arttığı görülmüştür. The aim of this study was to investigate the loneliness levels of university students according to their television viewing time. It is a descriptive and comparative study. The sample consisted of 525 university students in Izmir. The UCLA Loneliness Scale and Personal Information Form were used in the study. The data were assessed through using one-way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe test. A significant difference was found between loneliness scores of the students according to their television viewing time.The loneliness levels of more television viewers were significantly higher than the loneliness levels of less viewers. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject university student, television viewing time, loneliness levels,üniversite öğrencisi, televizyon izleme süresi, yalnızlık düzeyi en_US
dc.title Üniversite öğrencilerinin televizyon izleme süresine göre yalnızlık düzeylerinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative AN INVESTIGATION OF THE LONELINESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO THEIR TELEVISION VIEWING TIME en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account