DSpace Repository

Fizik eğitiminde yaratıcı drama ve örnek bir ders planı: gel-git olayı

Show simple item record

dc.contributor.author ŞAHİN, Esin
dc.contributor.author YAĞBASAN, Rahmi
dc.date.accessioned 2015-06-23T16:18:45Z NULL
dc.date.available 2015-06-23T16:18:45Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/186 NULL
dc.description.abstract Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin fizik konularında zorlanmalarının nedenleri arasında kavramların öğrencilere soyut gelmesi, fiziğin ilgi çekici olmaması, öğrencilerde fiziğe yönelik önyargının olması, öğrencilerin fizik kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirememeleri, güdülenme eksikliği gibi nedenler yer almaktadır. Bu nedenle, eğitimcilerin öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin güdülenmelerini sağlayacak, ilgilerini çekecek, fiziğe olan önyargılarını gidermelerine, soyut kavramları somutlaştırabilmelerine yardımcı olacak, gerçek hayatla bağlantılar kurabilmelerini sağlayacak yöntemler kullanmaları gerektiği düşünülmektedir. Yaratıcı dramanın eğitimde bir yöntem olarak kullanıldığında, tüm bunları sağladığını gösteren çalışmaların alanyazında gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. Bununla beraber, fizik eğitiminde özellikle ergen ya da yetişkin yaş gruplarını kapsayan yok denecek kadar az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu nedenle, fizik eğitiminde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı ve eğitimcilerin yararlanabileceği ders planı örneklerine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, fizik eğitiminde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı bir ders planının hazırlanma süreci ayrıntılarıyla açıklanmış ve üniversite birinci sınıf öğrencileri ile uygulaması ve değerlendirmesi yapılmış olan örnek bir ders planı sunulmuştur. A large number of studies that have been performed emphasize that students have difficulty in some physics subjects. Studies have been conducted association with the reasons for students to have difficulty in physics subjects. According to the results of these studies, among the reasons for students to have difficulty in physics subjects are that concepts are perceived as abstract by students, physics is not interesting, students have prejudices against physics, they can't associate the physical concepts with daily life and they lack motivation. Therefore, it is thought to be necessary for educators to use methods that could enable students to be motivated during the process of learning-teaching, arouse their interest, enable them to remove their prejudices against physics, concrete the abstract concepts and establish connections with real life. It is observed that there are studies, which show that all these are provided as long as the creative drama is used in education as a method. However, the number of students who comprise especially the adolescent or adult age groups in physics education is very scarce. Thus, it is thought that there is a need for lesson plan samples, in which the creative drama is used as a method during the physics education that could be used by educators. In this study the preparation process of a lesson plan, in which the creative drama was used as a method during the physics education was explained in detail and a sample lesson plan, which had been applied with the first grade university students was presented. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject <p>Fizik Eğitimi, Yaratıcı Drama, Ders Planı,Physics Education, Creative Drama, Lesson Plan</p> en_US
dc.title Fizik eğitiminde yaratıcı drama ve örnek bir ders planı: gel-git olayı en_US
dc.title.alternative CREATIVE DRAMA IN PHYSICS EDUCATION AND A SAMPLE LESSON PLAN: THE EVENT OF TIDE en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account