DSpace Repository

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ "BİLEŞİKLER" ÜNİTESİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI KAVRAMSAL ANLAMA TESTİ İLE TAYİNİ

Show simple item record

dc.contributor.author Özbayrak, Özge
dc.contributor.author KARTAL, MEHMET
dc.date.accessioned 2015-06-23T14:27:08Z NULL
dc.date.available 2015-06-23T14:27:08Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/171 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin kimya dersi "Bileşikler" ünitesi ile ilgili kavram yanılgılarına sahip olup olmadıklarını ve sahip oldukları kavram yanılgıları varsa bu yanılgıların derecesini tespit edebilmek için iki aşamalı kavramsal anlama testini geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca geliştirilen bu test yoluyla öğrencilerin kavram yanılgılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Toplam 34 maddeden oluşan test İzmir ilinde bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ve konuyu bilen toplam 175 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan madde analizleri sonucunda testin güvenirliği, maddelerin güçlük ve ayırt edicilik indeksleri ve çeldirici fonksiyonları elde edilmiştir. Madde analizlerinin sonucunda iki aşamalı kavramsal anlama testinden 10 madde çıkarılmıştır. Testin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0.80 olarak bulunmuştur. Testin madde güçlük indeksleri 0.24-0.90 aralığında, ayırt edicilik indeksleri ise 0.22-0.50 aralığında bulunmuştur. Testte her bir maddeye verilen yanıtların incelenmesi sonucunda, ünite ile ilgili öğrencilerin bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. The aim of this study is to determine whether 9th grade students in secondary schools have misconceptions regarding ‘'compounds'' chapter and to develope a two-tier conceptual understanding test to be able to determine the degree of the misconceptions if there are any. Furthermore; this study aims determining the the misconceptions of the students by means of this test. The test, consisting of a total of 34 items, was carried out with 175 students familiar with the subject and receiving education in secondary schools in Izmir. As a result of item analyses made, the reliability of the test, the difficulty and distinctiveness indices and the distractor functions of the items were acquired. As a result of the analysis item two-tier conceptual understanding test 10 items were removed.The relaibility coefficient of the test (Cronbach Alfa) was found as 0.796. As a result of item analyses, the item difficulty indices were found to be between 0.24-0.90 and the item discrimination index were between 0.20-0.50. Some misconceptions about compounds chapter were determined after the analysis of the items in the test en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject <p>Kavram yanılgısı, iki aşamalı kavramsal anlama testi, geçerlik ve güvenirlik çalışması, kavramsal anlama,Misconceptions, two-tier conceptual understanding test, study of validity and reliability, conceptual understanding.<br _mce_bogus="1"></p> en_US
dc.title ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ "BİLEŞİKLER" ÜNİTESİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI KAVRAMSAL ANLAMA TESTİ İLE TAYİNİ en_US
dc.title.alternative DETERMINATION OF MISCONCEPTIONS REGARDING "COMPOUNDS'' CHAPTER IN SECONDARY EDUCATION 9th GRADE BY TWO-TIER CONCEPTUAL UNDERSTANDING TEST en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account