DSpace Repository

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Özdevecioğlu, Mahmut
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:31:19Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:31:19Z NULL
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1566 NULL
dc.description.abstract Algılanan örgütsel destek, örgüt çalışanlarının kendilerini güvende hissetmeleri ve arkalarında örgütün var olduğunu bilmeleridir. Örgütsel bağlılık ise, çalışanların örgütün hedef ve değerlerini benimsemesi, örgütün bir parçası olmak için çaba göstermesi ve güçlü bir aile üyesi gibi hissetmesi anlamına gelmektedir. Algılanan örgütsel destek ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine yapılan bu çalışmada, örgütsel destek üç düzeyde ele alınmıştır. Normatif, duygusal ve devam bağlılığı olarak ifade edilen bu düzeylerin algılanan örgütsel destek ile ilişkisi, Kayseri'de faaliyet gösteren beş büyük mobilya fabrikası çalışanları arasında yürütülen bir araştırma ile ortaya konulmuştur. Araştırmada, örgütsel bağlılık düzeyleri ile algılanan örgütsel destek arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu belirlenmiştir. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT Perceived organizational support (POS) means that employees working in an organization feel confident and existence of their organization on their behind. As for, organizational commitment (OC) is that employees' acceptance of the organization's objectives and values, trying to be a part of the organization and feeling like as a member of a family. In this study, about relationship between POS and OC, POS is examined in three levels. The relationship between these levels called normative, affective and continuance commitment, and POS is related by a research carried out on employees working in five large furniture firms operating in Kayseri. In this research, it is concluded that there are meaningful correlations between OC and POS. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject en_US
dc.title ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account