DSpace Repository

SAYMA VERİ MODELLERİ İLE ÇOCUK SAYISI BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'DEKİ SEÇİLMİŞ İLLER İÇİN SOSYOEKONOMİK ANALİZLER

Show simple item record

dc.contributor.author SELİM, Sibel
dc.contributor.author ÜÇDOĞRUK, ŞENAY
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:30:47Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:30:47Z NULL
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1560 NULL
dc.description.abstract ABSTRACT This paper models determinants of number of children in houshold by using Poisson Quasi Maximum Likelihood Methods. When dispersion considered, underdispersion is generally faced in \"the number of child\" data. In this case, the Poisson Quasi Maximum Likelihood Model which gives consistent estimator is used instead of Standart Poisson Regression Model. The raw data of 1994 Houshold Income Distribution Survey performed by Government Statistics Institute is used in this study. This results obtained support the fertility hypothesis of Becker and Lewis(1973). en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Poisson Quasi Maksimum Olabilirlik Tahmin Yöntemi kullanılarak hanehalkı çocuk sayısı belirleyicilerini modellemektir. Yayılım durumu ele alındığında genellikle çocuk sayısı verileri için eksik yayılım (underdispersion) durumu ile karşılaşılmaktadır. Bu durumda Standart Poisson Regresyon Modeli (PRM) yerine tutarlı tahminciler veren Poisson Quasi Maksimum Olabilirlik (PQML) tahmini kullanılmıştır. Çalışmada Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yapılmış olan 1994 yılı Hanehalkı Gelir Dağılımı Araştırması ham verileri kullanılmış olup, elde edilen sonuçlar Becker ve Lewis(1973)\'in doğurganlık hipotezini desteklemektedir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Doğurganlık, Eksik Yayılım, Poisson Quasi Maksimum Olabilirlik. en_US
dc.title SAYMA VERİ MODELLERİ İLE ÇOCUK SAYISI BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'DEKİ SEÇİLMİŞ İLLER İÇİN SOSYOEKONOMİK ANALİZLER en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account