DSpace Repository

TÜRKİYE'DE PARA İKAMESİ OLGUSU VE PARA TALEBİNİN İSTİKRARI

Show simple item record

dc.contributor.author ABUK DUYGULU, Aylin
dc.contributor.author ACAR BALAYLAR, Nilgün
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:29:15Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:29:15Z NULL
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1543 NULL
dc.description.abstract Türkiye'de 1980 öncesi dönemde, ekonomik birimler tarafından yabancı para bulundurmak ve kullanmak yasak olduğu için para ikamesi, ciddi ve önemli bir olgu ya da sorun olarak mevcut değildi. Ancak, 24 Ocak 1980 kararları sonrası, kambiyo rejiminde yapılan değişiklikler sonucu, söz konusu yasak kalkmış ve yabancı para, ekonomik birimler için çeşitli güdülerle talep edilir hale gelmiştir.Bu çalışmanın amacı, yabancı paraya yönelik talebin önem kazandığı 1987-2000 dönemine ilişkin para talebinin istikrarlı, bir başka deyişle öngörülebilir olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada, para talebinin istikrarlı olup olmadığı, tek denkleme dayalı koentegrasyon yöntemi ile araştırılmıştır. Tahmin sonuçları, 1987-2000 dönemi için, para talebi fonksiyonunu oluşturan değişkenler arasında bir koentegrasyon ilişkisi bulunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, söz konusu dönem için para talebinin öngörülebilir olmadığı söylenebilir. Bu sonuç, para ikamesinin varlığı durumunda, para talebinin öngörülemeyeceği hipotezini doğrulayan bir sonuçtur. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT In this paper, we investigate the empirical relationship between nominal Money supply (M2), nominal income, interest rates, inflation and real exchange rates, especially in the existence of currency substitution. The estimation results show that in the period of 1987-2000 in Turkey, the money demand function is unstable. This result also confirm the currency substitution literature. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Para ikamesi, Para talebi, Koentegrasyon en_US
dc.title TÜRKİYE'DE PARA İKAMESİ OLGUSU VE PARA TALEBİNİN İSTİKRARI en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account