DSpace Repository

TÜRKİYE AÇISINDAN WAGNER KANUNU'NUN GEÇERLİLİĞİNİN ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author GACENER, Aydanur
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:29:04Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:29:04Z NULL
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1541 NULL
dc.description.abstract Kamu sektörünün toplam ekonomik faaliyetler içerisindeki payının, ekonomik gelişme ile birlikte artması olgusu Wagner Kanunu olarak adlandırılmaktadır. İlk kez Wagner tarafından çok sayıda ülkenin ekonomik verileri ışığında yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Kamu harcamalarının artış yönlü bir eğilim göstermesi, devletin ekonomik ve sosyal yapı içerisindeki rolünün zamanla artmış olmasına bağlanmıştır. Bu çalışmada, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Wagner Kanunu çerçevesinde, Türkiye açısından test edilmiştir. Dolayısıyla modelde kamu harcamalarının gelir elastikiyetinin sıfırdan veya birden büyük gerçekleşmesi beklenmektedir.The growth of public expenditure as a proportion of GNP has received considerable attention from economists, who have mainly directed their attention to the analysis of the reasons for the permanent growth of public expenditure. On the basis of empirical findings, Wagner formulated a law of expanding state expenditure as an inevitable feature of progressive state. He was first scholar to recognize the existence of a positive correlation between the level of economic development and size of the public sector. The purpose of the study is to investigate whether the Turkish case supports Wagner's Law or not. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Wagner Kanunu, Eşbütünleşme, Vektör Otoregresyon (VAR), Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması.Wagner's Law, Cointegration, Vector Autoregression, Impulse-Response Function, Variance Decomposition. en_US
dc.title TÜRKİYE AÇISINDAN WAGNER KANUNU'NUN GEÇERLİLİĞİNİN ANALİZİ en_US
dc.title.alternative THE ANALYSIS OF THE VALIDITY OF WAGNER'S LAW FOR TURKEY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account