DSpace Repository

KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Show simple item record

dc.contributor.author KURTULDU, Hüseyin Sabri
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:28:26Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:28:26Z NULL
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1534 NULL
dc.description.abstract Bu çalışma, konfeksiyon sektöründe müşteri sadakatini etkileyen faktörleri, kişisel bazda demografik ve davranışsal farklılıklarla ilgili bu faktörler üzerinde müşteri görüşlerini ve sektörle ilgili müşteri sadakati algılamasını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, farklı yaş, gelir, meslek, medeni durum, eğitim düzeyi ve cinsiyete mensup 400 kişiyle yüz yüze anket yapılmıştır. Anket sonuçları spearman korelasyon, kruskal-wallis ve mann whitney-u testleri ile analiz edilmiştir. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT This study aims to study the parameters effecting customer loyalty in ready-made clothes sector, to determine customer?s view in these parameters regarding demographics and behaviroal differences in individual base, and to identify the factors effecting customer?s loyalty in the sector. For this purpose, a face to face questionnaire including 400 test subject and different age, income, occupation, marital status,education level and sex grups is being applied. The questionnaire results are being analyzed by spearman coorelation test, kruskal-wallis test and mann whitney-u test.Keywords: Customers loyalty, demographical and bahoviorial variables en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Müşteri Sadakati, Demografik Ve Davranışsal Değişkenler. en_US
dc.title KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account