DSpace Repository

TÜKENMİŞLİK VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİNE İLİŞKİN AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author SÜRGEVİL, OLCA
dc.contributor.author BUDAK, GÜLAY
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:28:21Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:28:21Z NULL
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1533 NULL
dc.description.abstract Enerji, güç ya da kaynakların aşırı talepler yoluyla tükenmesi, ilerleyici bir stres süreci, idealizm kaybı vb. şekillerde ifade edilebilen tükenmişlik; bireyler ve örgütler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin fark edilmesiyle birlikte, önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Çalışmamız kapsamında; akademik personelin tükenmişlik düzeylerinin, demografik değişkenlere ve akademik unvana göre tükenmişlik düzeylerindeki farklılaşmaların ve son olarak tükenmişliğe etki eden örgütsel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT Burnout that can be defined as exhaustion of energy, power or sources caused by excessive demands; a progressing stress process; and the loss of idealizm, has becomed an important study field as its negative effects have been understood on human and organizations. In this paper, the burnout levels of academic staff, the difference of burnout levels as to demografic variables and academic status, and finally the organizational factors that effect burnout are determined. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Tükenmişlik, Akademik Personel, Örgütsel Faktörler. en_US
dc.title TÜKENMİŞLİK VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİNE İLİŞKİN AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR UYGULAMA en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account