DSpace Repository

THE ATTITUDE AND BEHAVIOR OF STUDENTS IN HIGH SCHOOL TOWARDS HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN BUCA (İZMİR)

Show simple item record

dc.contributor.author GÜMÜŞ, NEVZAT
dc.contributor.author ADANALI, Rukiye
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:30:39Z NULL
dc.date.available 2015-06-18T16:30:39Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/138 NULL
dc.description.abstract The purpose of this research is, to find out the attitude and behaviour of high school students towards the historical and cultural heritage in Buca. For this purpose, a scale composed of 24 questions and 5 factors, was formed. The total variance of factors was 53,165 % and Cronbach Alpha value was calculated as 0,812. The improved survey was applied to 435 high school students educated at the schools located in the centre of Buca town borders. As the result of the application, ıt is established that the attitude and behaviour of students concerning the historical and cultural heritage is negative % 12, positive % 17 and medium % 71. The attitude and behaviour were investigated, according to their schools, ages, grades and occupations which were to be chosen by students and ıt was concluded that the scores for attitude and behavior are above average. Although the manner and behaviour of students, intended for the historical and cultural heritage are at the expected level, it was determined that they can' t overreach their interest and preference. Bu çalışmanın amacı Buca'da tarihi ve kültürel mirasa yönelik ortaöğretim öğrencilerinin tutum ve davranışlarının ortaya çıkartılmasıdır. Bu amaçla 24 önermeli 5 faktörden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Faktörlerin toplam varyansının %53,165, Cronbach Alpha değeri=0,812 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilmiş olan anket Buca merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan okullarda öğrenim gören 435 ortaöğretim öğrencisine uygulanmıştır. Uygulama sonucunda öğrencilerin tarihsel ve kültürel yapılara ilişkin tutum ve davranışlarının %12 olumsuz, %17 olumlu ve %71 ise orta düzeyde olduğu tespit edildi. Tutum ve davranışlar okul, cinsiyet, yaş, sınıf ve seçilecek meslek grubuna göre incelenmiş ve tutum ve davranış puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasa yönelik tutum ve davranışları beklenen düzeyde olmakla birlikte ilgi ve beğeninin ötesine geçemediği tespit edilmiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Historical and cultural heritage; students of high school; attitude and behavior; Buca; İzmir</p>Tarihi ve kültürel miras; ortaöğretim öğrencileri; tutum ve davranış; Buca; İzmir en_US
dc.title THE ATTITUDE AND BEHAVIOR OF STUDENTS IN HIGH SCHOOL TOWARDS HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN BUCA (İZMİR) en_US
dc.title.alternative BUCA'DA (İZMİR) TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account