DSpace Repository

RECENT TRENDS AT HIGHER EDUCATION EMPHASIZING ACTIVE COOPERATIVE LEARNING METHODS INVOLVING INDIVIDUAL LEARNING STYLES

Show simple item record

dc.contributor.author KALKAN, MUSTAFA
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:30:32Z NULL
dc.date.available 2015-06-18T16:30:32Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/137 NULL
dc.description.abstract "Higher education", in general, is known to have a three-legged mission: "teaching", "research", and "community service". Particularly since the Industrial Revolution, the rapid developments in technological movements and the noticeably frequent changes in social and industrial life seem to have brought about fundamental impacts on the mission of higher education. The recent trends have emphasized a kind of interdisciplinary flexibility in the cognitive world of higher education and eventually imposed a shift from theory to practice, from specific to general, from subject-based to vocation-based and from general educational aims to general transferable skills. On the other hand, those who teach at universities are mostly unaware of the developments in the literature of cognitive and educational psychology. The purpose of this study is to discuss how to improve teaching at higher education considering what makes higher education "higher"; why educational aid for academicians, why active and cooperative learning, and how to involve individual learning styles. It also includes the results of a survey, pioneering research on "individual learning styles" at maritime education, conducted quite recently at Dokuz Eylul University Maritime Faculty. This study is hoped to shine a light on the importance of making better use of individual learning styles and active cooperative learning offered by cognitive and educational psychology. Genelde yüksek öğretimin "öğretim", "araştırma" ve "toplum hizmeti" şeklinde üçlü bir misyonu bulunduğu bilinmektedir. Özellikle Sanayi Devrimi‟nden bu yana, teknolojideki hızlı gelişmelerde sosyal ve endüstriyel yaşamdaki değişiklerin yüksek öğretim misyonu üzerinde köklü etkilere yol açtığı görülmektedir. Son eğilimler, yüksek öğretimin bilişsel dünyasında bir tür disiplinlerarası esnekliği vurgulamakta ve genel eğitsel amaçlardan genel transfer edilebilir becerilere yönelişi işaret etmektedir. Öte yandan, üniversitelerde eğitim-öğretim hizmeti sunan öğretim elemanlarının çoğunlukla bilişsel ve eğitim psikolojisindeki gelişmelerden haberdar olmadıkları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yüksek öğretimi "yüksek" yapan özellikler, öğretim elemanlarına eğitsel yardım sağlamanın nedenleri, aktif ve işbirlikli öğrenme ve eğitim-öğretim etkinliklerinde bireysel öğrenme stillerinin dikkate alınması açısından yüksek öğretimde eğitim-öğretimi geliştirme yollarını tartişmaktır. Ayrıca, DEU Denizcilik Fakültesi‟nde son günlerde yapılan "bireysel öğrenme stilleri" konulu denizcilik eğitiminde öncü bir araştırmanın sonuçları da özetlenmektedir. Bu çalışmanın, yüksek öğretimde bilişsel ve eğitim psikolojisince önerilen bireysel öğrenme stilleriyle işbirlikli aktif öğrenme yöntemlerinden daha çok yararlanmanın önemine dikkat çekmesi umulmaktadır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject higher education, recent trends, active cooperative learning, individual learning styles.</p>Yüksek öğretim, son eğilimler, işbirlikli / aktiföğrenme, bireysel öğrenme stilleri. en_US
dc.title RECENT TRENDS AT HIGHER EDUCATION EMPHASIZING ACTIVE COOPERATIVE LEARNING METHODS INVOLVING INDIVIDUAL LEARNING STYLES en_US
dc.title.alternative YÜKSEK ÖĞRETİMDE ETKİN ÖĞRETİM ARAYIŞI en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account