DSpace Repository

Yakıt Tipinin ve Hibrit Sevk Sisteminin Yakıt Tüketimine Etkisi: İzmir Alsancak Limanında Bir Hizmet Gemisi İçin Uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author BAYRAKTAR, Murat
dc.contributor.author BİLİR FİDAN, Cennet Özlem
dc.contributor.author CERİT, A. Güldem
dc.date.accessioned 2019-06-13T06:47:48Z
dc.date.available 2019-06-13T06:47:48Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.issn 1309-4246
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13769
dc.description.abstract Denizcilik sektöründe sistemlerin işletilmesi sırasında kullanılan araçların enerji tüketimini azaltma yolunda dünya çapında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmaları yaparken çevreci olma şartı istenmektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ‘nün MARPOL Ek VI "Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Düzenlemeler" göz önünde bulundurulduğunda deniz taşıtlarında enerji kazanımı ve düşük salım değerleri elde etmek, daha fazla önem arz etmektedir. Bu bağlamda deniz ulaştırma sistemlerinde enerji kazanımı sağlamak için gemi ana makinesinde, gemi gövdesi ve sevk sisteminde teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. IMO tarafından oluşturulan Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi yeni inşa edilen gemiler için en önemli parametrelerden biri olup daha fazla enerji tasarrufu yapan ve daha az salım yapan ekipman ve gemi makinelerin kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada liman işletim sisteminin önemli bir parçası olan, gemilerin zamanında limana girip çıkmaları ve manevralarına doğrudan destek veren römorkörlerin, römorkaj hizmeti esnasındaki yakıt tüketimi değerleri, toplam operasyon süreleri, kullanılan yakıtların tipi ve bu yakıtların analiz değerleri elde edilmektedir. Römorkaj hizmeti veren römorkörlerde var olan ana makine sisteminde iyileştirmeler teorik olarak ele alınmış ve sistem üzerindeki etkilerini gösterilmektedir. Operasyon sırasında sistemde kullanılan yakıtın yerine alternatif yakıtların kullanılmasıyla sistemde oluşabilecek olumlu ve olumsuz sonuçlar ifade edilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Research and development activities are being carried out around the world in order to reduce the energy consumption of the vehicles used in the maritime industry while operating the maritime transport systems. By taking into consideration the International Maritime Organization's (MARPOL Annex VI) "Regulations for the Prevention of Air Pollution Arising from Ships", it is more important to obtain energy savings and low emission values in marine vessels. Concordantly, efforts are being made to contribute to technological developments in main engines, shipbuilding and propulsion systems in order to achieve energy recovery in marine transportation systems. The Energy Efficiency Design Index created by IMO is one of the most important parameters for newly built vessels and aims to encourage the use of more energy saving and less emissions equipment and ship machinery. In this study, fuel consumption, total operation times, type of fuel used and analysis values of fuel of tugboats during towage service were obtained. Improvements in the main engine system that exist in tugboats are theoretically examined and their effects on the system are shown. By using alternative fuels instead of the fuel used during the operation, positive and negative results that can be occured in the system have been expressed. en
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Deniz Ulaştırma Sistemleri tr_TR
dc.subject Römorkör tr_TR
dc.subject Yakıt Tüketimi tr_TR
dc.subject Hibrit Sevk Sistemi tr_TR
dc.title Yakıt Tipinin ve Hibrit Sevk Sisteminin Yakıt Tüketimine Etkisi: İzmir Alsancak Limanında Bir Hizmet Gemisi İçin Uygulama tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.identifier.startpage 33
dc.identifier.endpage 52


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account