DSpace Repository

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ MODELLER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÇAYLI, Esra
dc.contributor.author ÇELEN, Gülnaz
dc.contributor.author Şahin, Harun
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:30:18Z NULL
dc.date.available 2015-06-18T16:30:18Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/135 NULL
dc.description.abstract Bu araştırmada öğretmen yetiştirme programlarında kullanılan "beceri modeli", "uygulanmış bilim modeli" ve "yansıtma modeli" öğretmen adaylarının görüşleri alınarak karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Araştırmaya MAKU Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören toplam 133 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, Ekiz ve Yiğit (2006) tarafından geliştirilen bir anket aracılığı ile elde edilmiş olup, SPSS 15.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, öğretmen adaylarının, beceri modeli ve uygulanmış bilim modeline ilişkin olumsuz görüş bildirdikleri saptanmıştır. Öte yandan, Beden Eğitimi Öğretmenliği programındaki öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi modellerinden beceri modeline olumlu yönde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Yine, araştırmaya katılan, tüm programlardaki öğretmen adayları yansıtma modeline ilişkin olumlu görüş bildirmekte ve genel olarak yansıtma modelinin öğretim programlarına dahil edilmesiyle daha etkili bir öğretmen olacaklarına inanmaktadırlar. Araştırma sonuçlarının, öğretmen yetiştirme sürecine ışık tutacağı düşünülmektedir.Qualifications of the teacher who has an active role during this process gains importance. In this study, "craft model", applied science model" and "reflective model" used in teacher training programs are comparatively assessed by getting the opinions of teacher trainees. 133t teacher trainees studying in departments of Primary Teacher Education, Turkish Language Teacher Education, English Language Teacher Education, Art Teacher Education, and Physical Education Teacher Education programs in Faculty of Education at Mehmet Akif Ersoy University are participated in the study. A questionnaire formed by Ekiz and Yiğit (2006) is used as data collection instrument and data are evaluated by SPSS 15.0 package software. According to results of the research, it is seen that the teacher trainees have negative views on craft and applied science models. On the other hand, teacher trainees in the Physical Education Teacher Education have positive views on craft model. Moreover, all the teacher trainees in the research stated positive views on reflective model and believe that they would be more effective teachers when reflective model is included in the programs. It is thought that results of the research will offer some significant tips about how teacher training process. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Öğretmen yetiştirme modelleri, öğretmen yetiştirme, uygulanmış bilim modeli, beceri modeli, yansıtma modeliTeacher training models, teacher training, applied science model, craft model, reflective model. en_US
dc.title ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ MODELLER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ en_US
dc.title.alternative EVALUATION OF TEACHER TRAINEES‟ OPINIONS ABOUT TEACHER TRAINING MODELS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account