DSpace Repository

Müzik eğitimi bölümleri'ndeki şan öğrencilerinin özyeterlik algılarına yönelik görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author ERTEK, EZGİ
dc.date.accessioned 2019-01-07T09:38:15Z
dc.date.available 2019-01-07T09:38:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13463
dc.description.abstract Bu araştırma müzik eğitimi bölümlerindeki şan öğrencilerinin özyeterlik algılarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2013-2014 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf şan eğitimi öğrencilerinden amaçlı örneklem yoluyla seçilen 20 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma modellerinden biri olan "Olgubilim" modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan "Şan Özyeterliği Görüşme Formu" kullanılarak birebir görüşmeler aracılığı ile toplanmıştır. Veri sonuçları içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin sesin oluşum süreçleri, şan performansı, şan terminolojisi ve şan eserlerini etkili yorumlama konularındaki özyeterlikleri ortaya konmuştur. Bu konularda bazı öğrencilerin özyeterliği yüksek iken, bazı öğrencilerin özyeterliklerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Özyeterliği yüksek ve düşük olan öğrencilerin düşünceleri nedenleriyle sunulmuştur. Öğrencilerin özyeterliklerinin yükselmesi ve seslerini iyi kullanabilen birer müzik öğretmeni olabilmeleri için öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Müzik Eğitimi, Şan Eğitimi, Özyeterlik Algısı tr_TR
dc.subject Music Education, Vocal Training, Self-Efficacy Perception tr_TR
dc.title Müzik eğitimi bölümleri'ndeki şan öğrencilerinin özyeterlik algılarına yönelik görüşleri tr_TR
dc.title.alternative Opinions of the vocal training students in music education department regarding self-efficacy perception tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account