DSpace Repository

Zor entübasyonun öngörülmesinde Mallampati sınıflaması, üst dudak ısırma testi ve boyun çevresi ölçümünün karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Karagöz, Sinem
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:52:11Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:52:11Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13446 NULL
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmada, zor entübasyonun öngörülmesinde kullanılan yatak başı testlerden Modifiye Mallampati sınıflaması, üst dudak ısırma testi ve boyun çevresi ölçümünün, Cormack-Lehane klasifikasyonuna göre, sensitivite, spesifite, tutarlılık ve pozitif/negatif öngörü değerleri bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya ASA 1-2 sınıfı, 18-60 yaş, 185 hasta dahil edildi. Standart anestezi protokolü öncesi, hastaların modifiye Mallampati sınıflaması, üst dudak ısırma testi ve boyun çevresi ölçümleri saptandı. Direkt laringoskopi ile saptanan Cormack-Lehane grade'leri kaydedildi. Bulgular: Cormack-Lehane grade'i 3 ve 4 olan hasta sayısına göre, zor laringoskopi insidansı % 8,1 olarak tespit edildi. Boyun çevresi ile Cormack-Lehane klasifikasyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Modifiye Mallampati sınıflaması için % 26,6 sensitivite, % 94 spesifite ve % 88,6 tutarlılık; üst dudak ısırma testi için % 13 sensitivite, % 97,6 spesifite ve % 90,8 tutarlılık elde edildi. Ayrıca iki testin kombine edilmesi halinde spesifitenin arttığı ancak sensitivitenin azaldığı ve pozitif öngörü değerinin değişmediği tespit edildi. Sonuç: Modifiye Mallampati sınıflaması ve üst dudak ısırma testi, yüksek spesifite ve negatif öngörü değerleri ile, kolay entübasyon ve laringoskopilerin belirlenmesinde daha yararlıdır. Testler tek başına veya bir arada kullanıldıklarında, zor entübasyonun belirlenmesinde yeterli değildir. Entübasyonu güç olacak olguların önceden tam olarak saptanamayacağı gerçeği göz önünde bulundurulmalı ve uygulayıcı zor entübasyon için hazırlıklı olmalıdır. Aim of the study: In this prospective study, we aimed to assess the sensitivity, specificity, accuracy and positive/negative predictive values of Modified Mallampati classification, upper lip bite test and neck circumference compared to Cormack and Lehane grading system, in predicting difficult intubation. Methods: ASA physical status I-II, aged 18-60 years, 185 patients were enrolled in this study. Modified Mallampati classification, upper lip bite test and neck circumference of the patients were recorded before induction of anaesthesia. Laryngoscopic views according to the Cormack and Lehane grading system were determined after induction of anesthesia. Results: The incidence of difficult intubation was 8,1 according to Cormack-Lehane grade 3 or 4. We did not find any significant correlation between Cormack and Lehane classification and neck circumference. Sensitivity, specificity, and accuracy as calculated were 26,6%, 94% and 88,6% for modified Mallampati classification, and 13%, 97,6 % and 90,8%, respectively for the upper lip bite test. Additionally, it was observed that the specificity increased while sensitivity decreased when the two tests were combined; but there was no change in positive predictive value. Conclusion: Modified Mallampati classification and the upper lip bite test are more useful in prediction of easy intubation and laryngoscopy with high specificity and negative predictive value. Alone or in combination, the tests are not adequate in detection of difficult intubation. It should be considered that accurate detection of difficult intubation is not possible, and clinicians must be prepared for unanticipated difficult intubation. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Zor laringoskopi, modifiye Mallampati sınıflaması, üst dudak ısırma testi, boyun çevresi,Difficult laryngoscopy, modified Mallampati classification, the upper lip bite test, neck circumference en_US
dc.title Zor entübasyonun öngörülmesinde Mallampati sınıflaması, üst dudak ısırma testi ve boyun çevresi ölçümünün karşılaştırılması en_US
dc.title.alternative Comparison of modified mallampati classification, upper lip bite test and neck circumference in prediction of difficult intubation en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account