DSpace Repository

Koroner arter by-pass greftlemede myokard hasarının serum iskemi modifiye albumin düzeyleri ile değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author GENÇPINAR, TUĞRA
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:51:29Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:51:29Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13434 NULL
dc.description.abstract Kardiyopulmoner bypass (CPB) işlemi, kalp cerrahisinde nativ kalp ve akciğerlerin işlevini yerine getirmek üzere kullanılmaktadır. Kardiyovaskuler cerrahide, koroner arter by-pass greftleme (CABG) de oluşabilecek iskemi reperfüzyona bağlı myokard hasarı, erken tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur(1).Hastaların perioperatif ve postoperatif izleminde myokard hasarının tespitinde, EKG bulgularının yeterli olmaması, biyokimyasal parametrelerin, erken tanı ve mudahelede önemini arttırmıştır. Günlük pratikte en sık kullanılan kardiyak enzimler; kreatin kinaz (CK), kreatin kinaz myokard bandı (CK-MB), aspartat aminotransferaz (AST) , laktat dehidrogenazdır (LDH)(2). AST ve LDH myokarda özgül olmamaları ve erken tanı imkanı vermemeleri nedeni ile artık kullanımlarını yitirmektedir(2).Yapısal protein olarak da, kardiyak troponin T (TnT) ve troponin I (TnI) kullanılmaktadır. Oksijen bağlayıcı protein ise myoglobindir. CK' nın ise myokard için özgüllüğü orta derecede olmasına karşın iskemide salınımı yoktur(1). Kardiyak troponinler (TnT ve TnI) myokarddan salındıkları için özgüllükleri yüksektir ve iskemi durumunda salınımları vardır. Myoglobin ise kas dokusundan salınmaktadır (1).Son yıllarda yapılan çalışmalarda; myokard iskemi durumlarında serum albumin yapısında değişikliklerin oluştuğunun belirlenmesi, yeni bir serum kardiyak iskemi parametresinin bulunmasını sağlamıştır. İskemi-reperfüzyon durumunda ortaya çıkan hipoksi, asidoz, serbest radikal hasarı ve membran bütünlüğünün bozulması gibi hücresel stress faktörleri, albumin yapısında değişiklik meydana getirir ve bu hasarlı yeni oluşan albumine, iskemi modifiye albumin (İMA) adı verilir (3).Myokardiyal hasar sonucu, iskemi modifiye albumin serum konsantrasyonundaki artma, myocardial hasarı gösteren erken bir kardiyak belirteç olarak kullanılmaktadır (3). Yapılan çalışmalarda; İMA, akut koroner sendromlar için duyarlılığı %82, ekg ve troponinle birlikte %95 ‘lik bir negative belirleyiciliğe sahiptir (3).Bu çalışmada amacımız; serum iskemi modifiye albumin düzeylerinin, koroner arter by pass greftleme perioperatif ve postoperatif dönemde oluşabilecek myokardiyal iskeminin takibindeki duyarlılığının ölçülmesi ve bu testi diğer standart kardiyak biyokimyasal iskemi markerleri; creatin kinase isoenzyme MB (CKMB) ve troponin I ile karşılaştırılmasıdır.Cardiopulmonary bypass (CPB) operations are used to fulfill the function of the native heart and lungs in cardiovascular surgery (1).In cardiovascular surgery, especially in coronary artery by-pass grafting procedures, injury related to myocardial ischemia-reperfusion might occur and that is a condition which requires early diagnosis and treatment.In daily practice, the most commonly used cardiac enzymes are creatine kinase(CK), creatine kinase myocardial band (CK-MB), aspartate aminotransferase (AST), lactate dehydrogenase (LDH) which are not specific for myocardium and they do not provide us the opportunity for a really early diagnosis now (2).As structural proteins cardiac troponin T (TnT) and troponin I (TNI) are used. The oxygen-binding protein is myoglobulin. Even though creatine kinase (CK) moderate specifity for the myocardial, in ischemia there is no relase into the blood stream (1).Because of cardiac troponins (TNT and TNI) are high specifity for myocardial and in a condition of ischemia the troponins are increased, as also myoglobin is released from the muscle tissue.In recent years; in myocardial ischemia cases, there have been new studies determining of occurance of the changes in the structure of serum albumin during ischemia, which provides a way for a new marker in serum for cardiac ischemia.Ischemia-reperfusion-induced injury of myocardium occurs in hypoxia, such as acidosis, stress factors of free oxygen radicals and distrupted integrity of on the membrane and tissues bring out variation on albumine sturucture and newly occured injured albumine is defined Ischemia Modified Albumine (IMA) (3).As a result of myocardium injury, increase of blood serum albumin concentration is used as an early cardiac indicator. There have been several groups stating IMA sensitiveness for acute coronary syndrome is 82%, and 95% together with EKG and troponin (3).The primary aim of this study is to examine the sensitiveness of myocardial ischemia which can occur in coronary artery bypass graft in perioperative and post-operative periods. The blood levels of ischemia modified albumin (IMA) is compared to other cardiac biochemical ischemia markers which are creatine kinase isoenzyme MB (CKMB) and troponin I. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject İskemi Modifiye Albumin, İskemi, Biomarker en_US
dc.title Koroner arter by-pass greftlemede myokard hasarının serum iskemi modifiye albumin düzeyleri ile değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative In coronary artery by-pass graft surgery, evaluation with ischemia modified albumin levels of myokardial injury en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account