DSpace Repository

Mide kanserli hastalarda Ku70 gen polimorfizmi araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author CANBEK, Sezin
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:21:39Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:21:39Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/12926 NULL
dc.description.abstract Genomda; DNA çift zincir kırıklarının tamirinde homolog olmayan uç birleştirme onarım sisteminin önemli bir üyesi olan DNA tamir geni Ku70?in önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çift zincir kırık onarımı kapasite bozukluklarının geri dönüşümsüz olarak genomik kararsızlığa yol açtığı bilinmektedir. Ancak, Ku70 genine ait polimorfik varyantlar ve mide kanseri duyarlılığı arasındaki bağlantı Dünya?da ikinci, ülkemizde ise ilk kez tarafımızca çalışılmıştır. Hastanemiz Genel Cerrahi Bölümü?nde değerlendirilen mide kanserli 92 hasta ve kontrol grubu olarak ailesinde ve kendisinde kanser öyküsü olmayan 194 gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Bu kişilerden DNA tamirinde görevli Ku70 proteini ile ilgili iki polimorfizm araştırılmıştır. Bu polimorfizmler intron 3 (rs132774) ve G-57C (rs2267437) polimorfizmleridir. Çalışma yöntemi olarak gerçek zamanlı polimeraz zincir işlemi kullanılmıştır. Sonuçlar Ki-Kare testi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirilen polimorfizmlerde kanserli hasta örnekleri ve sağlıklı kontrol grubuna ait örnekler arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Özet olarak, Ku70 promotör G-57C (rs2267437) ve intron 3 (rs132774) polimorfizmleri ve mide kanseri gelişiminin birbiriyle ilişkili olmadığı görülmüştür. The DNA repair gene Ku70, an important member of non-homologous end-joining repair system, is thought to play an important role in the repairing of DNA double strand breaks. It is known that defects in double strand break repair capacity can lead to irreversible genomic instability. However, the polymorphic variants of Ku70, have never been reported about their association with gastric cancer susceptibility. In this hospital-based case-control study, the associations of Ku70 promoter G-57C (rs2267437) and intron 3 (rs132774) polymorphisms with gastric cancer risk in Turkish population were investigated. In total, 92 patients with gastric cancer and 194 age- and gender-matched healthy controls recruited from the Dokuz Eylül University Hospital in İzmir were genotyped by real time PCR method. As for two polymorphisms, there was no difference between both groups in the distributions of their genotype frequencies. In conclusion, the Ku70promoter C-57G (rs2267437) and intron 3 (rs132774), is not associated with gastric cancer susceptibility. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject en_US
dc.title Mide kanserli hastalarda Ku70 gen polimorfizmi araştırılması en_US
dc.title.alternative Investigation of Ku70 gene polymorphisms at gastric cancer patients en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account