DSpace Repository

Kronik miyeloid lösemi (KML) hastalarında sFRP1 geninin promotör bölgesinin epigenetik ve genetik değişikliklerinin incelenmesi<br>

Show simple item record

dc.contributor.author Pehlivan, Melek
dc.date.accessioned 2015-11-27T15:47:19Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T15:47:19Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/12517 NULL
dc.description.abstract Hematolojik malignansilerde Wnt Sinyal iletiminin deregülasyonu ilk olarak Kronik miyeloid lösemi'de(KML) tanımlanmıştır. Wnt sinyal iletiminin antagonistleri olan sFRP'ler (Secreted Frizzled related protein), Wnt proteinlerinin aktivitesini inhibe etme yeteneğine sahiptirler. sFRP genlerinin epigenetik sessizleşmesi, canonical Wnt sinyal iletiminin sürekli aktivasyonuna neden olmaktadır. Bu çalışmada 48 kronik faz KML hastasında sFRP1 geninin promotör bölgesindeki genetik ve epigenetik değişiklikler incelenmiştir. Yapılan iki yönlü DNA dizi analizinde, bu değişikliğin nükleotid 38, 39, 40. nükleotidlerde (CAG) çerçeve delesyonu olduğu gözlenmiştir. Bu üç nükleotidlik delesyon, kodon 13 ve 14'ü etkilemektedir ve ardarda gelen alanin rezidülerini kodlamaktadır. Oluşan yeni kodon yine alanin'dir. 48 kronik faz KML hastasının sFRP1 promotör metilasyon durumu incelendiğinde, bunların 1'inin tam metile, 41'inin metile olmayan, 6 'sının da hemimetile olduğu gösterildi. Her ne kadar sFRP1 promotör metilasyonu kronik faz KML'de sık gözlenmese de, hastalığın ilerleyişi ve terapiye dirençle ilişkili olduğu gözlenmiştir. 6 hemimetile hastanın 5'inde sadece parsiyel sitogenetik yanıt veya sitogenetik yanıt gözlenmezken, sFRP1 promotörü metile olmayan 41 hastanın tümünde majör veya tam sitogenetik yanıt izlenmiştir. Tam metile olan hastada, ek kromozomal anomalilerle birlikte sitogenetik ilerleme gözlenmiştir. sFRP1 promotör metilasyonu, hastalığın terapiye direnç gösteren ve genetik olarak stabil olmayan formunda terapiye dirençle ilişkilidir ve terapiye direnç gösteren hastalarda biyolojik farklılıklar yaratır. Ek olarak sFRP1 promotör metilasyonunun KML'de canonical Wnt sinyal iletiminin aktivasyonu için olası bir mekanizma olabileceği düşünülmektedir. The first description of deregulated Wnt signaling in a hematological malignancy was reported in chronic myeloid leukemia (CML). The Wnt signaling antagonists, secreted frizzled related proteins (sFRPs), are able to inhibit the activity of Wnt proteins. Epigenetic silencing of sFRP genes lead to constitutive activation of the canonical Wnt-signaling pathway. In this present study we investigated genetics and epigenetics alteration in promotor region of the sFRP1 gene in 48 chronic phase CML patients. Bi-directional sequencing show that the variation is an inframe deletion of nucleotides 38, 39 and 40 (CAG). This three-nucleotide deletion affects codons 13 and 14, and both encoding for consecutive alanin residues. The resulting just in-frame codon also encodes for alanin. When investigated methylation status of the sFRP1 promotor in 48 chronic phase CML patients show that it's fully methylated in 1, hemi-methylated in 6 and unmethylated in 41 patients. Albeit observed infrequently in chronic phase CML, sFRP1 promoter methylation correlates with therapy resistance and disease progression. Forty-one patients that were unmethylated at the sFRP1 promoter all achieved major or complete cytogenetic remissionæ while five of the six hemi-methylated patients have only achieved partial cytogenetic remission or no cytogenetic remission. The full-methylated patient has shown cytogenetic progression with additional chromosomal abnormalities. sFRP1 promoter methylation may indicate a genetically more unstable form of disease resistant to therapy and provide a key biological difference in therapy resistant patients. In addition to a possible mechanism for the observed activation of canonical Wnt signaling in CML. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject en_US
dc.title Kronik miyeloid lösemi (KML) hastalarında sFRP1 geninin promotör bölgesinin epigenetik ve genetik değişikliklerinin incelenmesi<br> en_US
dc.title.alternative Investigation of the genetic and epigenetic alterations in the promotor region of sFRP1 gene in chronic myeloid leukemia (CML) patients en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account