DSpace Repository

Tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının konaklama işletmeleri performansına etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Yağcı, Kamil
dc.date.accessioned 2015-11-26T15:49:23Z NULL
dc.date.available 2015-11-26T15:49:23Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/12205 NULL
dc.description.abstract Günümüzün yoğun rekabet koşulları münferit işletmeler yerine tedarik zincirlerine odaklanmayı zorunlu kılmaktadır. Makro açıdan bakıldığında tedarik zinciri, hammadde tedariğinden başlayıp, ürün ya da hizmetin nihai kullanıcıya sunulmasına kadar sürece dahil olan işletmelerin oluşturduğu bir ağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar tedarik zinciri kavramı öncelikli olarak üretim işletmeleri için ele alınmış bir kavram olsa da, hizmet endüstrisinin de zincirin kapsamında olması doğaldır. Turistik ürünler, müşteriler tarafından çoğunlukla, hizmet ağını oluşturan çeşitli hizmet bileşenleri tarafında oluşturulan katma değer zinciri olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, hzimet ağının etkin bir biçimde yönetiminin sağlanması, diğer işletmelere karşı rekabet avantajı kazanmak isteyen bir turizm işletmesi için bir zorunluluktur. Çalışmada, Ege bölgesinde faaliyet gösteren büyük ölçekli konaklama işletmelerinin tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının, işletme performansına etkileri incelenmektedir. The fierce global competition in the 21st century is focused on supply chains rather than on individual companies. From a macro perspective, a supply chain is a network of enterprises which are engaged in different functions ranging from the supply of the raw materials through the production and delivery of the end-product to the target customers. Although the term supply chain originated from production enterprises, it is a natural result that the services industry is a part of the chain. Tourism products are often viewed by consumers as value-added chains of different service components that form service networks. Therefore, identifying ways to manage these networks is vital, especially for tourism firms that are keen to maintain a competitive advantage over their rivals. In this study, an investigation on large scale accomodation enterprises have been conducted that aims to find out the impact of supply chain practices on business performance. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject en_US
dc.title Tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının konaklama işletmeleri performansına etkileri en_US
dc.title.alternative Effects of supply chain management practices on business performance in accomodation enterprises en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account