DSpace Repository

BİR ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİNDEKİ İSPAT YAPMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK SINIFİÇİ TARTIŞMA SÜRECİNE ÖĞRENCİ SÖYLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE YAKINDAN BAKIŞ

Show simple item record

dc.contributor.author UĞUREL, IŞIKHAN
dc.contributor.author MORALI, SEVGİ
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:12:51Z NULL
dc.date.available 2015-06-18T16:12:51Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/117 NULL
dc.description.abstract Bu araştırma bir ortaöğretim sınıfının matematik dersinde uygulanan ispat yapma etkinliği esnasındaki iletişim durumlarının incelenmesini kapsamaktadır. Söz konusu iletişim sürecinde tüm sınıf bazında yapılan tartışmalara odaklanılarak özellikle öğrencilerin söylemleri analiz edilmiştir. Özel durum çalışması niteliğindeki bu nitel araştırmada söylem çözümlemesinden yararlanılmıştır. Söylem çözümlemesi, araştırmanın tasarımında, veri toplama aşamasında, verilerin analizinde ve raporlaştırılmasında metodolojik çerçeveyi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi özel bir fen lisesinin on birinci sınıfındaki 13 öğrenci ve o sınıfın matematik öğretmeninden (toplam 14 kişi) oluşmaktadır. Teşvik edilmiş söylem (TES) aracılığıyla öğrencilerin ispat ve ispatlamaya yönelik bilgileri ve anlamaları hakkında kayda değer bulguların elde edildiği bu çalışmanın ülkemizde ispatın öğretimi ve ispat yapma becerisinin geliştirilmesine yönelik öğretim anlayışının iyileştirilmesine katkı yapması ve konu ile ilgili araştırmacılara faydalı bilgiler sağlaması amaçlanmaktadır This study includes the communication processes occuring during proof activities in mathematics lessons in a high school. The student discourse has been analysed by focusing the discussions realised in the whole class. In this qualitative study, which can be described as a case study as well, discourse analysis has been used. Discourse analysis is the methodological framework used in the design of the research, data collection, the analysis and reporting stages. The study has a sample of 12 people consisting of 13 eleventh-year students from a private science high school and their mathematics teacher. Finally, important findings have been found out concerning the students‟ knowledge and perception of proof and proving via prompt discourse (PD). The study aims at providing the future researchers some useful informations about the subject and contributing to the improvement of the proving skill and teaching proof in our country. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Matematik Öğretimi,iletişim, ispat, Teşvik Edilmiş Söylem, Söylem Çözümleme</p>Mathematics Teaching, Communication, Proof, Prompt Discourse, Discourse Analysis en_US
dc.title BİR ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİNDEKİ İSPAT YAPMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK SINIFİÇİ TARTIŞMA SÜRECİNE ÖĞRENCİ SÖYLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE YAKINDAN BAKIŞ en_US
dc.title.alternative A CLOSE VIEW ON THE DISSUSSION IN RELATION TO A ACTIVITY ABOUT PROVING A THEOREM IN A HIGH SCHOOL MATHEMATICS LESSON VIA STUDENTS' DISCOURSE en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account