DSpace Repository

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author UĞUREL, IŞIKHAN
dc.contributor.author BUKOVA GÜZEL, ESRA
dc.contributor.author KULA, SEMİHA
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:12:36Z NULL
dc.date.available 2015-06-18T16:12:36Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/115 NULL
dc.description.abstract Özel durum çalışması niteliğindeki bu araştırmanın amacı, İzmir ili merkez ilçelerinden birinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinliklerine yönelik görüşlerini ve deneyimlerini betimlemektir. Seminere farklı mesleki deneyime sahip ilk ve ortaöğretimin farklı sınıf seviyelerinde görev yapmakta olan on sekiz matematik öğretmeni katılmıştır. Katılımcılara seminer öncesinde öğrenme etkinliklerine ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini belirlemeye yönelik sekiz adet açık uçlu sorunun yer aldığı bir görüş formu verilmiştir. Söz konusu form aracılığıyla yazılı olarak elde edilen veriler nitel olarak analiz edilmiş ve bulgular semineri gerçekleştiren ilk iki yazarın gözlem notları ile desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin etkinlik kavramına ilişkin görüş ve deneyimlerinin oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın matematik eğitimcilerine, matematik öğretmenlerine ve öğrenme etkinlikleri ile ilgili yapılacak araştırmalara yararlı bilgiler sağlayacağı ve yeni matematik öğretim programının etkin biçimde uygulanabilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. ABSTRACT: The purpose of this case study is to describe opinions and experiences of mathematics teachers who attended the in-service education seminar organized by the Board of County Education of Izmir towards learning activities. Eighteen mathematics teacher (twelve women, six men) serving different grades with varied professional experiences in primary and secondary school were participated to the seminar. A form which consists of eight open-ended questions aiming at determining opinions and experiences about learning tasks was given to the participants before the seminar. Data obtained from this form at issue were analyzed qualitatively and findings were supported with the help of observation notes of the first and the second authors. At the end of the study it was seen that the mathematics teachers‟ opinions and experiences related to the learning tasks were very limited. It is thought that this study will provide useful information to mathematics teachers, mathematics educators and future researches related to learning tasks and will contribute to implementing the new mathematics curriculum efficiently. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Mathematical Learning Task, Curriculum, Mathematics Teacher.</p>Matematiksel Öğrenme Etkinliği, Öğretim Programı, Matematik Öğretmeni. en_US
dc.title MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ en_US
dc.title.alternative MATHEMATICS TEACHERS' OPINIONS AND EXPERINCES RELATED TO LEARNING TASKS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account