DSpace Repository

PREDICTING STUDENT SATISFACTION IN PHYSICS COURSES

Show simple item record

dc.contributor.author ÇALIŞKAN, SERAP
dc.contributor.author KARABEY, BURAK
dc.contributor.author SEZGİN SELÇUK, GAMZE
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:12:29Z NULL
dc.date.available 2015-06-18T16:12:29Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/114 NULL
dc.description.abstract in introductory physics courses. Data was statistically analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression analysis. Findings indicate that student beliefs explain 29% of the total variance on student satisfaction and that student beliefs are positively correlated with student satisfaction. The results also indicate that "enjoyment in the physics course" is a more significant predictor than "student self-perception of competence in learning physics". In the paper, recommendations based on the findings of the study are highlighted. Bu araştırmanın amacı, fizik dersine yönelik öğrenci doyumları üzerinde öğrencilerin inanışlarının (yani fizik dersinden hoşlanma ve fizik öğrenmeye yönelik yeterlik algıları) belirleyiciliğini incelemektir. Araştırmada Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki beş ayrı bölümde öğrenim gören toplam 189 öğrenciden "Öğrenci Doyum Ölçeği" ve "Öğrenci Bilgi Formu" nu cevaplandırmaları istenmiştir. Katılımcı öğrencilerin tamamı fiziğe giriş dersi almaktadırlar. Araştırmanın verileri betimsel istatistikler ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları öğrenci inanışlarının öğrenci doyumuna ait toplam varyansın %29'unu açıkladığını ve öğrenci inanışlarının öğrenci doyumu ile pozitif şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar aynı zamanda "fizik dersinden hoşlanmanın", "fizik öğrenmeye yönelik yeterlik algıları" na göre daha önemli bir belirleyici olduğunu ortaya çıkarmıştır. Araştırmada sonuçlara dayalı olarak öneriler vurgulanmıştır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Öğretmen Eğitimi, Öğrenci Doyumu, Fizik Eğitimi, Yeterlik Algısı</p>Teacher Education, Student Satisfaction, Physics Education, Self-Perception en_US
dc.title PREDICTING STUDENT SATISFACTION IN PHYSICS COURSES en_US
dc.title.alternative FİZİK DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DOYUMLARININ YORDANMASI en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account